آرشیو مطالب : معیشت

كار و خدمت

جدال دستمزد همچنان ادامه دارد

جدال دستمزد همچنان ادامه دارد
گزارش كاروخدمت به نقل از مهر؛

صبحانه لاكچری صدای شریعتمداری را درآورد، میزی رنگارنگ از بیت المال

صبحانه لاكچری صدای شریعتمداری را درآورد، میزی رنگارنگ از بیت المال
در گفتگو با مهر؛

دستمزد ۹۸ چگونه باید افزایش یابد؟

دستمزد ۹۸ چگونه باید افزایش یابد؟

تظاهرات مجارستانی ها در اعتراض به قانون جدید كار

تظاهرات مجارستانی ها در اعتراض به قانون جدید كار
گزارش كاروخدمت به نقل از مهر؛

تغییرات۱۰ماهه هزینه خوراك خانوار، فاصله ۳ ۵میلیونی دستمزدتا معیشت

تغییرات۱۰ماهه هزینه خوراك خانوار، فاصله ۳ ۵میلیونی دستمزدتا معیشت

كارگران زیر تیغ قراردادهای یك ماهه

كارگران زیر تیغ قراردادهای یك ماهه
شریعتمداری در جمع خبرنگاران:

بحث ها در مورد اختیار وزرا به قوت خود باقی است

بحث ها در مورد اختیار وزرا به قوت خود باقی است

شرط موفقیت شریعتمداری در وزارت كار

شرط موفقیت شریعتمداری در وزارت كار

نظر شریعتمداری در مورد دستمزد كارگران

نظر شریعتمداری در مورد دستمزد كارگران
مهر خبر می دهد؛

تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار در جلسه امروز كارگروه دستمزد

تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار در جلسه امروز كارگروه دستمزد
عضو كارگری شورای عالی كار به مهر خبر داد؛

غیبت نمایندگان كارفرمایی در كمیته دستمزد، تعیین هزینه معیشت شنبه

غیبت نمایندگان كارفرمایی در كمیته دستمزد، تعیین هزینه معیشت شنبه
مشیریان خبر داد

افزایش پایه حقوق كارگران

افزایش پایه حقوق كارگران
یك مقام مسئول به مهر خبر داد؛

عرضه راهكار جبران فاصله دستمزد تا معیشت به شورایعالی كار

عرضه راهكار جبران فاصله دستمزد تا معیشت به شورایعالی كار
یك مقام مسئول به مهر خبر داد؛

عرضه راهكار جبران فاصله دستمزد تا معیشت به شورایعالی كار

عرضه راهكار جبران فاصله دستمزد تا معیشت به شورایعالی كار
مقام مسئول وزارت كار به مهر خبر داد؛

افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم در سال ۹۷

افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم در سال ۹۷

كارگران معدن زرشوران چهارماه حقوق نگرفته اند

كارگران معدن زرشوران چهارماه حقوق نگرفته اند

اهمیت دولت به اشتغال و معیشت مردم

اهمیت دولت به اشتغال و معیشت مردم

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است