آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

كار و خدمت

پرداخت بیمه بیكاری كارگران مازنی شاید وقتی دیگر

پرداخت بیمه بیكاری كارگران مازنی شاید وقتی دیگر

اقتصاد تعاون در اصفهان، نیازمند حمایت و برنامه ریزی

اقتصاد تعاون در اصفهان، نیازمند حمایت و برنامه ریزی

ارسال پیامك انبوه تبلیغاتی رایگان

ارسال پیامك انبوه تبلیغاتی رایگان

آشنایی با شركت پرسینا

آشنایی با شركت پرسینا
مهر خبر می دهد؛

جلسه فردای شورای عالی كار كنسل شد

جلسه فردای شورای عالی كار كنسل شد

آگهی وزیر خرانه داری درباره وخامت بیشتر شاخص بیكاری در آمریكا

آگهی وزیر خرانه داری درباره وخامت بیشتر شاخص بیكاری در آمریكا
یك مقام مسئول

وضعیت شغلی كاركنان تعاونی های سهام عدالت پیگیری می شود

وضعیت شغلی كاركنان تعاونی های سهام عدالت پیگیری می شود

جست و جوی نان بر سر گذر

جست و جوی نان بر سر گذر
معاون وزیر كار:

وبینارهای آنلاین تخصصی فناوری و صنایع فرهنگی

وبینارهای آنلاین تخصصی فناوری و صنایع فرهنگی

نگرانی كاركنان تعاونی های سهام عدالت از احتمال انحلال تعاونی ها

نگرانی كاركنان تعاونی های سهام عدالت از احتمال انحلال تعاونی ها

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است