مطالب كاروخدمت

كار و خدمت


خانه لوكس جدید كریس رونالدو

خانه لوكس جدید كریس رونالدو

راه انداری كمیته استانی مسكن های كارگری با محوریت اتاق های تعاون

راه انداری كمیته استانی مسكن های كارگری با محوریت اتاق های تعاون

شستشوی مبل با بخارشو

شستشوی مبل با بخارشو

اختتام تیرماه آخرین مهلت ثبت نام مشاغل لطمه دیده از كرونا است

اختتام تیرماه آخرین مهلت ثبت نام مشاغل لطمه دیده از كرونا است
پس از دستور رییس جمهوری انجام شد؛

بسیج دستگاه های دولتی برای پرداخت وام به مشاغل لطمه دیده از كرونا

بسیج دستگاه های دولتی برای پرداخت وام به مشاغل لطمه دیده از كرونا
برای خردادماه

شامخ ساختمان منتشر گردید

شامخ ساختمان منتشر گردید
پیام شریعتمداری به مناسبت روز جهانی تعاون

تعاونی ها می توانند خرابی های اقتصاد آزاد را ترمیم كنند

تعاونی ها می توانند خرابی های اقتصاد آزاد را ترمیم كنند
هفته آینده

شاغلین و بنگاه های فاقدبیمه برای دریافت وام كرونا ثبت نام كنند

شاغلین و بنگاه های فاقدبیمه برای دریافت وام كرونا ثبت نام كنند
معاون وزارت كار:

۱۴درصد ارزش كل بورس متعلق به صندوق های وزارت تعاون است

۱۴درصد ارزش كل بورس متعلق به صندوق های وزارت تعاون است
مرحله هشتم

یارانه معیشتی فردا واریز می شود

یارانه معیشتی فردا واریز می شود

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است