مطالب كاروخدمت

كار و خدمت

نتایج حاصل از پایش ملی در بهار ۱۳۹۹؛

بررسی های فصلی صنایع را بهترین محیط كسب و كار دانست

بررسی های فصلی صنایع را بهترین محیط كسب و كار دانست

دكوراسیون خانه تان را با اكسسوری متحول كنید

دكوراسیون خانه تان را با اكسسوری متحول كنید
اتاق تعاون ایران:

وضع محیط كسب و كار تعاون بدتر شد

وضع محیط كسب و كار تعاون بدتر شد

حوادث شغلی معادن ۳۱ و هفت دهم درصد كم شد

حوادث شغلی معادن ۳۱ و هفت دهم درصد كم شد

دو نماینده از پاسخ وزیر تعاون قانع نشدند

دو نماینده از پاسخ وزیر تعاون قانع نشدند

خرید و فروش آنلاین فیش حج

خرید و فروش آنلاین فیش حج

معادن كشور چقدر گرفتار حادثه شدند؟

معادن كشور چقدر گرفتار حادثه شدند؟
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی:

قول می دهم مشكلات نیشكر هفت تپه حل شود

قول می دهم مشكلات نیشكر هفت تپه حل شود
وزیر راه خبر داد:

برنامه وزارت راه برای استخدام كارگران تعمیر ونگهداری خطوط راه آهن

برنامه وزارت راه برای استخدام كارگران تعمیر ونگهداری خطوط راه آهن
گزارش كاروخدمت

كرونا چه تاثیری روی بازار كار گذاشت؟

كرونا چه تاثیری روی بازار كار گذاشت؟

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است