مطالب كاروخدمت

كار و خدمت

وزارت اقتصاد اعلام كرد:

تسهیل در روند صدور مجوز کسب وکار بدون رجوع حضوری

تسهیل در روند صدور مجوز کسب وکار بدون رجوع حضوری

سازمان پسماند به دنبال گرفتن برق از گاز متان

سازمان پسماند به دنبال گرفتن برق از گاز متان
مدیركل زندان های لرستان:

۲۰ میلیارد برای تصفیه خانه زندان مرکزی خرم آباد هزینه شده است

۲۰ میلیارد برای تصفیه خانه زندان مرکزی خرم آباد هزینه شده است
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام كرد؛

بازبینی ماده هفت قانون کار مبتنی بر امنیت شغلی کارگران

بازبینی ماده هفت قانون کار مبتنی بر امنیت شغلی کارگران
گزارش كاروخدمت؛

زمان واریز سود سهام عدالت

زمان واریز سود سهام عدالت

ترور و شهادت یکی از کارکنان سپاه در اصفهان

ترور و شهادت یکی از کارکنان سپاه در اصفهان

۸۰ درصد تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد زن هستند

۸۰ درصد تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد زن هستند
وزیر كار:

۱۳۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شد

۱۳۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شد
وزیر آموزش و پرورش:

2 هزار میلیارد تومان تجهیزات در مدارس کشور توزیع شد

2 هزار میلیارد تومان تجهیزات در مدارس کشور توزیع شد
با حضور رئیس سازمان محیط زیست،

افتتاح سیستم پایش تصویری هوشمند منطقه حفاظت شده دنا

افتتاح سیستم پایش تصویری هوشمند منطقه حفاظت شده دنا

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید