مطالب كاروخدمت

كار و خدمت

تشكل های كارگری در دیدار با وزیر كار؛

حداقل مزد، 33 درصد از هزینه ها را پوشش می دهد

حداقل مزد، 33 درصد از هزینه ها را پوشش می دهد

قرنیز بی خاصیت ترین جزء در ساختمان

قرنیز بی خاصیت ترین جزء در ساختمان
وزیر كار:

باید سیاست های کلانی که خلق فقر می کنند اصلاح شوند

باید سیاست های کلانی که خلق فقر می کنند اصلاح شوند

یافته جدید درباره عامل آلزایمر

یافته جدید درباره عامل آلزایمر

عبور تمامی استانهای کشور از قله خیز پنجم کرونا

عبور تمامی استانهای کشور از قله خیز پنجم کرونا

افزایش سوء تغذیه دانش آموزان کم برخوردار مدارس شبانه روزی درپی تعطیلی مدارس

افزایش سوء تغذیه دانش آموزان کم برخوردار مدارس شبانه روزی درپی تعطیلی مدارس
وزیر كار:

سهام عدالت تا آخر سال به جاماندگان اختصاص می یابد

سهام عدالت تا آخر سال به جاماندگان اختصاص می یابد
وزیر كار:

ظرفیت های اشتغال کشور را با کمک همه دستگاهها ساماندهی می نماییم

ظرفیت های اشتغال کشور را با کمک همه دستگاهها ساماندهی می نماییم
در مرداد نسبت به تیر رقم خورد؛

کاهش چشم گیر کارهای ساختمانی

کاهش چشم گیر کارهای ساختمانی
معاون وزیر كار:

تعاونی ها برخلاف بورس می توانند سریع ایجاد اشتغال کنند

تعاونی ها برخلاف بورس می توانند سریع ایجاد اشتغال کنند

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید