مطالب كاروخدمت

كار و خدمت


معاینات قبل از اعزام حج تمتع ۸۳۹۲ زائر

معاینات قبل از اعزام حج تمتع ۸۳۹۲ زائر

اجاره ماهیانه انبار برای چه کسانی مناسب است؟

اجاره ماهیانه انبار برای چه کسانی مناسب است؟

۲۵ استان تحت تاثیر سوانح جوی

۲۵ استان تحت تاثیر سوانح جوی

آماده باش امدادگران هلال احمر به دنبال ورود سامانه بارشی به کشور

آماده باش امدادگران هلال احمر به دنبال ورود سامانه بارشی به کشور

ماراتن شورای عالی کار به انتها رسید

ماراتن شورای عالی کار به انتها رسید

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران بی نتیجه ماند

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران بی نتیجه ماند

ماراتن شورایعالی کار به پایان رسید

ماراتن شورایعالی کار به پایان رسید

اخطار هواشناسی نسبت به بارش ها در خراسان رضوی و جنوبی

اخطار هواشناسی نسبت به بارش ها در خراسان رضوی و جنوبی

آتشسوزی درخت، نخستین حادثه پایتخت در سال 1402

آتشسوزی درخت، نخستین حادثه پایتخت در سال 1402

ماراتن تعیین دستمزد کارگران هنوز ادامه دارد

ماراتن تعیین دستمزد کارگران هنوز ادامه دارد

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید