مطالب كاروخدمت

كار و خدمت

مركز آمار ایران؛

نرخ بیکاری ۲ درصد کاهش یافت

نرخ بیکاری ۲ درصد کاهش یافت

صمیمیت های کاری و سوء تفاهم برای همسران عزیزم و جانم بار معنایی دارد؟

صمیمیت های کاری و سوء تفاهم برای همسران عزیزم و جانم بار معنایی دارد؟

سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ملی بهره وری تفاهمنامه امضا کردند

سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ملی بهره وری تفاهمنامه امضا کردند
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی مطرح كرد؛

اهتمام وزارت رفاه برای پایداری صندوق های بازنشستگی

اهتمام وزارت رفاه برای پایداری صندوق های بازنشستگی

افضل وکالة اعلان وتسویق رقمی

افضل وکالة اعلان وتسویق رقمی

امدادرسانی به ۲۴۱ نفر در سیل و آبگرفتگی شبانه روز گذشته

امدادرسانی به ۲۴۱ نفر در سیل و آبگرفتگی شبانه روز گذشته
برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داد؛

کارفرما مجاز به پرداخت نصف مزد و لغو یک طرفه قرارداد تازه کاران!

کارفرما مجاز به پرداخت نصف مزد و لغو یک طرفه قرارداد تازه کاران!

پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از هفته آینده

پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از هفته آینده
نادری خبر داد

مجلس هفته آینده تقاضای دو فوریت لایحه حجاب را بررسی می کند

مجلس هفته آینده تقاضای دو فوریت لایحه حجاب را بررسی می کند
مرتضوی در دیدار با وزیر صنعت بوركینافاسو:

توسعه همکاری با کشورهای آفریقایی

توسعه همکاری با کشورهای آفریقایی

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید