مطالب كاروخدمت

كار و خدمت


شرم در نوجوانی از پناه بردن به سرویس بهداشتی در میهمانی تا خارج نشدن از اتاق در حضور میهمان

شرم در نوجوانی از پناه بردن به سرویس بهداشتی در میهمانی تا خارج نشدن از اتاق در حضور میهمان
روک؛

خرید برترین برندهای قفل دیجیتال

خرید برترین برندهای قفل دیجیتال
مرتضوی در حاشیه هیئت دولت:

شروع توزیع آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در استان هرمزگان

شروع توزیع آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در استان هرمزگان

لرزه در آذربایجان و دستور مقامات

لرزه در آذربایجان و دستور مقامات
وزیر كار:

10 کالا مشمول کالابرگ شد

10 کالا مشمول کالابرگ شد
مركز ملی بهبود محیط كسب و كار:

ثبت درخواست مجوز کسب وکار خارج از درگاه ملی تخلف است

ثبت درخواست مجوز کسب وکار خارج از درگاه ملی تخلف است
مشاور وزیر آموزش وپرورش:

اعتکاف ناب ترین فرصت برای رزمایش بزرگ معنویت در مدارس است

اعتکاف ناب ترین فرصت برای رزمایش بزرگ معنویت در مدارس است
معاون وزیر كار:

90 همت تسهیلات اشتغال زا اختصاص یافت

90 همت تسهیلات اشتغال زا اختصاص یافت
مرتضوی در حاشیه هیئت دولت:

شروع توزیع آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در استان هرمزگان

شروع توزیع آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در استان هرمزگان

نامه نگاری زاکانی برای جانمایی آرامستان جدید پایتخت

نامه نگاری زاکانی برای جانمایی آرامستان جدید پایتخت

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید