مطالب كاروخدمت

كار و خدمت


كنكور فعلی پیشرفت تحصیلی را اندازه گیری نمی كند

كنكور فعلی پیشرفت تحصیلی را اندازه گیری نمی كند
امام جمعه بیله سوار:

بانك ها با پرداخت تسهیلات كم بهره كمك كار اشتغال جوانان باشند

بانك ها با پرداخت تسهیلات كم بهره كمك كار اشتغال جوانان باشند

پیام تسلیت وزیر كشور به دنبال درگذشت رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی

پیام تسلیت وزیر كشور به دنبال درگذشت رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی

وكیل فرنیان فر وكیل متخصص كیفری

وكیل فرنیان فر وكیل متخصص كیفری
استاندار تهران:

تزریق روزانه 45 هزار واكسن در استان تهران

تزریق روزانه 45 هزار واكسن در استان تهران

تاثیر قیمت لاستیك كامیون و اتوبوس در حمل و نقل

تاثیر قیمت لاستیك كامیون و اتوبوس در حمل و نقل
سازمان هواشناسی هشدار داد

احتمال وقوع طوفان شن در 10 استان

احتمال وقوع طوفان شن در 10 استان

افزایش دمای تهران تا فردا

افزایش دمای تهران تا فردا

غذای سنتی كه با كرونا مقابله می كند

غذای سنتی كه با كرونا مقابله می كند
معاون وزیر كار:

برنامه ارتقاء سلامت كارگران وارد مرحله سوم شد

برنامه ارتقاء سلامت كارگران وارد مرحله سوم شد

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید