مطالب كاروخدمت

كار و خدمت

گزارش كاروخدمت

چهار ماه از سال گذشت

چهار ماه از سال گذشت
مدیر عامل صندوق كارآفرینی امید خبر داد

هدف گیری تشكیل 5000 صندوق خرد محلی در 5000 روستا

هدف گیری تشكیل 5000 صندوق خرد محلی در 5000 روستا

سایبان كالسكه ای و سایبان بازویی

سایبان كالسكه ای و سایبان بازویی
در سال ۹۸ رخ داد

مرگ ۲۰ نفرفقط در معادن زغال سنگ

مرگ ۲۰ نفرفقط در معادن زغال سنگ

مهلت ثبت نام دریافت تسهیلات خسارت دیدگان از كرونا تمدید گردید

مهلت ثبت نام دریافت تسهیلات خسارت دیدگان از كرونا تمدید گردید

چند دلیل برای یك تصمیم

چند دلیل برای یك تصمیم
گزارش كاروخدمت

موجری كه بجای مستاجر مكلف به پرداخت حق بیمه كارگران شد

موجری كه بجای مستاجر مكلف به پرداخت حق بیمه كارگران شد

خانه لوكس جدید كریس رونالدو

خانه لوكس جدید كریس رونالدو

راه انداری كمیته استانی مسكن های كارگری با محوریت اتاق های تعاون

راه انداری كمیته استانی مسكن های كارگری با محوریت اتاق های تعاون

شستشوی مبل با بخارشو

شستشوی مبل با بخارشو

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است