لزوم راه اندازی بیمه بدون مقصر در نظام سلامت

لزوم راه اندازی بیمه بدون مقصر در نظام سلامت به گزارش کاروخدمت، عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: با عنایت به نوع ارجاعات پزشکی قانونی در قسمت کمیسیون ها بخصوص در مبحث قصور پزشکی، راه اندازی بیمه بدون مقصر در نظام سلامت کشور امری ضروری به حساب می آید.


به گزارش کاروخدمت به نقل از ایسنا، جابر قره داغی، عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی و دبیر علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا در تشریح یکی از زیرمحورهای هفتمین همایش سراسری طب و قضا با عنوان "برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر برای جبران خسارت بیماران"، اظهار داشت: هرچند متولیان این امر و پیگیری برای ایجاد این بیمه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی هستند اما پزشکی قانونی به سبب مواجهه با پرونده های قصور پزشکی در کمیسیون ها و نتایج وخیم ناشی از نبود چنین نظام بیمه ای، لزوم راه اندازی بیمه بدون مقصر را بعنوان یک محور مهم در همایش طب و قضا مورد بررسی قرار می دهد.
وی با اعلان اینکه نظام بیمه ای ما هم اکنون بر اساس وجود مقصر است، اضافه کرد: در نظام بیمه ای فعلی جبران خسارت در امور پزشکی و درمانی منوط به وجود مقصراست و از آنجائیکه هیچ پزشک و درمانگری نمی خواهد تقصیری متوجه او شود، تمام تلاش خویش را به کار می گیرد تا مقصر شناخته نشود. این درحالی است که اگر در نظام بیمه ای ما، بیمه بدون تقصیر هم وجود داشته باشد در بسیاری موارد که واقعا خطا یا قصوری از طرف پزشک یا کادر درمان صورت نگرفته ولی بیمار خسارت دیده، میتوان خسارت بیمار را جبران کرد تا زمینه رضایت او هم فراهم گردد.
عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به این که در بعضی اقدامات درمانی امکان صدمه به بیمار بدون هیچگونه قصوری وجود دارد، اظهارکرد: در بعضی موارد به سبب آنکه چندین نفر در عرضه خدمات درمانی برای یک بیمار نقش دارند در صورت بروز صدمه نمی توان مقصر را مشخص کرد، همینطور در مواقعی به دنبال انجام برخی اقدامات درمانی بخصوص روش های تهاجمی درمانی، امکان صدمه به بیمار وجود دارد و کسی هم مقصر نیست که در هر دوی این موارد وجود بیمه بدون مقصر بسیار با اهمیت و کارگشا است.
وی اشاره کرد: بعنوان مثال در بعضی روش های تشخیصی مانند آنژیوگرافی، آندوسکوپی، کولونسکوپی و.... یا برخی اعمال جراحی مانند عمل های حساس مغز و قلب امکان صدمه به بیمار وجود دارد اما مقصری برای آن قابل احراز نیست که در نظام بیمه ای فعلی در چنین شرایطی خسارتی به بیمار صدمه دیده پرداخت نمی شود.
دبیر علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا با بیان مصادیقی در این خصوص اظهار داشت: در مواردی شاهد آن بودیم که به دلایلی برای بیماران در مراکز درمانی مشکلات و صدمه هایی بوجود آمده که مقصری برای آن وجود نداشته است و بنا بر این جبران خسارت هم صورت نگرفته. بعنوان مثال چندی قبل در اتاق عمل یکی از بیمارستان های تهران بیماران گرفتار سوختگی می شدند در صورتی که طبق بررسی ها همه چیز درست بود و هیچ اشکال و ایرادی در کار وجود نداشت و دلیل و عامل ایجاد سوختگی ها روشن نبود. در چنین شرایطی عده ای از بیماران گرفتار خسارت شده بودند و چون نظام بیمه ای ما مبتنی بر وجود مقصر است، خسارتی به آنان تعلق نگرفت.
وی اضافه کرد: در مورد دیگری فردی به دنبال انجام آنژیو پلاستی گرفتار لخته پرانی به مغز و صدمه مغزی و بدنبال آن گرفتار نقص حرکتی در پا ها و ویلچرنشین شد در صورتی که مقصری برای این صدمه احراز نشد و خسارتی هم به فرد تعلق نگرفت.
قره داغی خاطرنشان کرد: به سبب وجود همین نقص ها و خساراتی که بدون هیچگونه قصوری بر شخص بیمار وارد می شود، باید نظام بیمه ای ایجاد نماییم که فرد بمحض ورود به مرکز درمانی علاوه بر تعرفه حق الزحمه مبلغ مختصری را هم بعنوان بیمه پرداخت کند تا در صورت آسیب، امکان جبران خسارت وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: از آنجائیکه تعداد بیماران خسارت دیده چندان زیاد نیست، در نهایت این پرداختی برای شرکتهای بیمه ای هم منفعت آور خواهد بود چونکه تنها تعداد کمی از بیماران گرفتار صدمه بدون مقصر می شوند در حالیکه حق بیمه از همه مراجعین مراکز درمانی می تواند دریافت شود.
عضو هیات علمی سازمان با اشاره به افزایش موارد شکایت از پزشکان و کادر درمان، بخشی از نارضایتی های موجود را ناشی از عدم جبران خسارت دانست و اظهار داشت: گاهی نارضایتی بوجود آمده از جامعه پزشکی به سبب عدم جبران خسارت است، بیمار هزینه ای را صرف می کند اما نه تنها به نتیجه مطلوب نمی رسد بلکه گرفتار خسارت مالی و آسیب هم می شود و همین مساله باعث هجمه و افزایش شکایت از جامعه پزشکی می شود.
وی اظهار داشت: در گذشته هزینه اقدامات درمانی چندان زیاد نبود و افراد کار پزشکان را نوعی احسان قلمداد می کردند ازاین رو اگر صدمه ای ایجاد می شد و یا حتی قصوری هم اتفاق می افتاد کار به شکایت و جبران خسارت نمی رسید اما امروز شرایط کاملا متفاوت از گذشته است.
قره داغی اظهارکرد: امروزه به سبب هزینه های بالای درمان، هرگونه قصور و یا صدمه بدون مقصر نارضایتی از کادر درمان و شکایت را به دنبال دارد در حالیکه برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر و به تبع آن جبران بخشی از خسارات وارد شده به بیمار تا حد قابل توجهی از این نارضایتی ها می کاهد.
وی با اشاره به این که بخش زیادی از شکات و صاحبان پرونده های ارجاعی در قسمت قصور به دنبال همین جبران خسارت هستند، اشاره کرد: اگر از همان ابتدا راه جبران خسارت در صورت بروز صدمه روشن باشد علاوه بر این که نارضایتی ها کاهش پیدا می کند از برگزاری جلسات مختلف کمیسیون و صرف وقت و هزینه بی مورد هم جلوگیری می شود چونکه در پرونده هایی که مقصری ندارند اما به بیمار صدمه وارد شده، نتیجه در همه کمیسیون ها یکی است و شاید در این شرایط و با تصور جانبداری از پزشک یا کادر درمان، نوعی بدبینی هم در بیماران ایجاد شود.
عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلان اینکه پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده های قصور بی طرفانه عمل می کند، افزود: بر مبنای آمارها همواره حدود 50 درصد پرونده های قصور به محکومیت پزشک می انجامد و خسارت پرداخت می شود اما در مواردی که خسارت یا صدمه ای بدون مقصر برای بیمار به وجود آمده باشد، باید به سمتی حرکت نماییم که بپذیریم عدم احراز قصور به مفهوم عدم جبران خسارت نیست.
دبیر هفتمین همایش سراسری طب و قضا یکی دیگر از مشکلات نبود بیمه بدون مقصر را عدم پذیرش بیماران با خطر بالا از جانب پزشکان عنوان نمود و اظهار داشت: بدون شک هیچ پزشک و یا کادر درمانی تمایل ندارد که مورد شکایت قرار گرفته و در یک پرونده قصور، مقصر شناخته شود. گاهی این قصور اتفاق افتاده و احراز هم می شود درحالی که گاهی صدمه رخ داده مقصری ندارد، با این وجود پرونده شکایت تشکیل شده و مبحث مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت هم خسارتی به بیمار پرداخت نمی شود.
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، وی افزود: به بیان دیگر حتی اگر پزشک مقصر هم شناخته نشود و قصوری متوجه او نباشد اما همین شکایت و روند رسیدگی ها در دادگاه و... برای پزشک دردسرساز است حال آنکه عمده این شکایت ها با هدف جبران خسارت صورت می گیرد.
قره داغی اضافه کرد: در چنین شرایطی امکان دارد برخی پزشکان شریف، باتجربه و توانمند از پذیرش بیماران با خطر بالا، بخصوص در اقدامات تشخیصی و درمانی خاص، اجتناب کنند چونکه احتمال بروز صدمه در این افراد وجود دارد اما فرایندی برای جبران خسارت آنان خیر.
به گفته وی بطور قطع وجود بیمه بدون مقصر در چنین مواردی به نفع بیمار هم خواهد بود چونکه عوارض و خطرات ناشی از عدم پذیرش بیمار توسط پزشک به مراتب بیشتر از انجام اقدام تشخیصی و درمانی، با درنظر گرفتن بیمه جبران خسارت، است.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر در آموزه های دینی ما تاکید شده که هیچ مسلمانی نباید بیهوده زیان و ضرر ببیند؛ ازاین رو وجود بیمه بدون مقصر به شکلی عمل به دستورات دینی و جبران صدمه وارد شده به بیماری است که ناخواسته و بدون وقوع هیچگونه قصوری گرفتار عارضه شده و آسیب دیده است.
دبیر هفتمین همایش سراسری طب و قضا اظهار داشت: پزشکی قانونی با عنایت به آنچه در پرونده های قصور با آن مواجه می باشد این مهم را بعنوان یکی از محورهای همایش انتخاب نموده و مورد بررسی قرار می دهد که نتایج آن در نهایت در بیانیه پایانی همایش اعلام خواهد شد و امیدواریم طرح این مورد در همایش طب و قضا، شرایطی را فراهم آورد تا هر چه زودتر شاهد بر قراری و اجرایی شدن بیمه بدون مقصر در کشور باشیم.1401/10/13
14:45:56
5.0 / 5
385
تگهای خبر: آمار , بیمه , پزشك , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید