در گفت وگو با ایسنا مطرح شد

منتفی بودن فعالیت ۸ نهاد در انتشار بوی بد در تهران، آغاز راستی آزمایی درباره تنها فرضیه مطرح

منتفی بودن فعالیت ۸ نهاد در انتشار بوی بد در تهران، آغاز راستی آزمایی درباره تنها فرضیه مطرح به گزارش كاروخدمت دبیر كارگروه ملی زلزله و لغزش لایه های زمین با اشاره به اینكه همزمان با انتشار بوی بد در تهران، این بو در ˮقمˮ،  ˮابهرˮ،  ˮكرجˮ و  ˮحوالی آبیكˮ هم احساس شده است، اظهار داشت: كلیه فرضیه هایی كه می تواند در این زمینه موثر باشند، مورد بررسی قرار گرفت كه مطالعات میدانی بر روی ۸ عامل پیشنهادی صورت گرفت كه تاثیر آنها در انتشار این بو منتفی شد و در این زمینه تنها یك فرضیه مطرح است كه راستی آزمایی در این باره شروع شده است.


به گزارش كاروخدمت به نقل از ایسنا، در روز ۱۲ دی ماه جاری با انتشار بوی نامطلوب در وسعت زیاد شهر تهران گمانه زنی هایی درباره منشا انتشار این بو صورت گرفت كه بر مبنای مطالعات انجام شده همگی فرضیه هایی كه در این زمینه انجام شد، منتفی اعلام شده است. فرضیه های مورد مطالعه به این شرح است:
ردیففرضیه انتشار بو۱كارخانه های تولید شیر۲پالایشگاه تهران۳شركت گاز۴شركت آب و فاضلاب۵مركز پسماند آراد كوه شهرداری تهران۶فاضلاب قدیمی ساختمان پلاسكو۷وارونگی هوا۸گازهای خروجی آتشفشان دماونددكتر علی بیت اللهی در گفتگو با ایسنا با اشاره به برگزاری جلسه ای در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در زمینه انتشار بوی نامطلوب در روز ۱۲ دی ماه در تهران با اشاره به اینكه احیانا كانون بو، مكانی در حوالی ایستگاه شادآباد (ایستگاه ثبت كیفیت و آلودگی هوا) بوده است، اضافه كرد: این مورد پیشتر در بین گزینه های پیش روی ما جهت بررسی قرار نداشت، ازاین رو با عنایت به لزوم پیگیری جدی مبحث انتشار بوی بد در تهران كارشناسان مجرب محیط زیست تهران به منطقه شادآباد اعزام شدند و ضمن بازدید از منطقه، با ساكنین محلی مصاحبه كردند.
وی افزود: نتیجه بررسی های میدانی نشان داد در كارخانه های شیر و مجموعه های صنعتی واقع در محدوده "شادآباد" سانحه ای كه بتواند توجیه كننده پخش بوی گسترده در سطح شهر تهران در روز ۱۲ دی ماه باشد، رخ نداده بود. علاوه بر آن بر مبنای بررسی های میدانی و استعلام از مراكز و نهادهایی كه احتمال داده می شد، به شكلی در رابطه با مواد و یا آلاینده هایی كه پتانسیل تولید گازها و بوی بد را داشته باشند، مشخص شد كه هیچ كدام از نهادهای مورد نظر پخش بوی بد را ناشی از محصولات مرتبط به خود و یا نتیجه فعالیت های خود نمی دانند و داشتن هرگونه نقش را در این زمینه انكار می كنند.
عضو هیات علمی مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی یكی از این نهادها را شركت گاز استان تهران به علت احتمال نشت مركاپتان دانست و افزود: بر طبق اعلام عمومی و هم حضور مدیر عامل شركت گاز استان تهران در این نشست اعلام گردید در روز ۱۲ دی ماه بوی مذكور ناشی از نشت و یا سانحه در شبكه گاز نبوده است؛ از این رو این عامل بعنوان كانون و منشاء بوی بد منتفی شد.
وی شركت آب و فاضلاب استان تهران را به علت احتمال شكستگی لوله فاضلاب از دیگر عوامل نام برد و تصریح كرد: این شركت طبق اعلام رسمی و هم اعلام نماینده این شركت در كارگروه مخاطرات زلزله استان تهران، وجود هرگونه سانحه در شبكه فاضلاب را در روز ۱۲ دی ماه رد و احتمال پخش بوی ناشی از فاضلاب را منتفی اعلام نمود.
دبیر كارگروه ملی زلزله و لغزش لایه های زمین، مركز پسماند آرادكوه شهرداری تهران را به علت احتمال سوزاندن زباله ها و انتشار بوی ناشی از آن، از دیگر عوامل احتمالی موثر در انتشار بوی نامطلوب در روز ۱۲ دی ماه عنوان نمود و خاطرنشان كرد: این مركز بوی ناشی از زباله ها، شیرابه ها و سوزاندن پسماندها را به طور كلی رد كرد. حضور نماینده این مركز در این نشست و اعلام نظر فنی وی هم مؤید نداشتن نقش مركز پسماند در پخش بوی بد در تهران است.
بیت اللهی افزود: علاوه بر آن پالایشگاه نفت تهران به علت احتمال نشت گازهای گوگردی می تواند از دیگر عوامل انتشار این بو باشد كه بر طبق اعلام رسمی پالایشگاه و اعلام نماینده این پالایشگاه در جلسه و هم استعلام های بعمل آمده، این پالایشگاه نقشی در پخش بوی بد در تهران نداشته است.
وی فاضلاب قدیمی ساختمان پلاسكو را به علت پخش گازهای محبوس فاضلابی از دیگر عوامل ذكر كرد؛ ولی به قول این محقق طبق مدل سازی سازمان هواشناسی و بررسی های انجام شده و همزمانی احساس بو در مناطق دور از این ساختمان، عامل گازهای متصاعده از چاه های فاضلاب این ساختمان در سطح وسیعی از شهر تهران بعنوان عامل اصلی منتفی است.
بیت اللهی، فرضیه آلودگی و وارونگی هوا را به علت خصلت تكراری بودن و حالت سانحه ای بودن رخداد روز ۱۲ دی ماه منتقی دانست و خاطرنشان كرد: در جمع بندی مرحله ای تا حال حاضر و بر مبنای استعلام از اداره كل محیط زیست استان تهران، تابحال عامل انسان ساختی برای پدیده "پخش بوی بد در تهران" در روز ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۷ شناسایی نشده است. ضمن آنكه استعلام از مراكز ذی ربط هم هیچ گونه دلالتی با موضوعات پدافند غیر عاملی و یا عواملی از این قبیل را با پخش بوی بد در تهران نشان نمی دهد.
عضو هیات علمی مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی با اشاره به اثرات گازهای خروجی آتشفشان دماوند در انتشار بوی بد در تهران، تصریح كرد: به علت جهت وزش باد در آن روز كه از سمت تهران به سمت دماوند بوده است، نقش گازهای گوگردی آتشفشانی در پخش بوی بد در تهران منتفی است.
وی در عین حال تصریح كرد: بر طبق اعلام مراجع رسمی و به دنبال استعلام و پیگیری های به عمل آمده، مبحث پخش بوی بد تنها محدود به گستره تهران نبوده؛ بلكه در شهرهای "قم"، "ابهر"، "كرج" و "حوالی آبیك" هم احساس شده است.
مدیر بخش زلزله مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی در عین حال تصریح كرد: طبق نظر كارشناسی نماینده های نهادهای تخصصی عضو كارگروه مخاطرات زلزله (كارگروه های ملی، استانی و شهر تهران) به دلیل نبود هرگونه نشانگرهایی بین "بوی بد تهران" و "عوامل لرزه ای"، مبحث ارتباط بوی بد تهران با زلزله و تنش های تكتونیكی منتفی است. بر این اساس در این نشست به جمع بندی مشخصی در زمینه عامل پخش بوی بد در تهران نرسیدیم؛ اما این مورد به مفهوم خاتمه یافتن مبحث "بوی بد تهران" نیست.
بیت اللهی با تاكید بر اینكه از نظر من بعنوان نظر كارشناسی شخصی و نه سازمانی، فرضیه "تاثیر تجمع تنش های تكتونیكی در پخش گازهای متصاعده در تهران" را بعنوان یك فرضیه محتمل قلمداد می كنم، افزود: برای این منظور گروه تخصصی در این زمینه تشكیل شده و راستی آزمایی تمامی ادعاها، انكارها و اعلامیه ها را آغاز كرده ایم و امیدواریم كه عامل انسان ساخت منشاء بوی بد در تهران در روز ۱۲ دی ماه در ساعات پس از ظهر آن روز بوده باشد، ولی با عنایت به دریافت های شخصی حاصل از اطلاعات، مذاكرات و ماهیت پدیده، فرضیه "نقش عوامل لرزه ای" در پخش بوی بد در تهران را فرضیه محتملی می داند.
بیت اللهی با اشاره به اینكه مقالات و گزارشات متعددی در زمینه انتشار بوی شبیه گازهای سولفور دی اكساید پیش از رخداد زلزله وجود دارد، افزود: بعنوان مثال در كتاب "تاریخ زمین لرزه های ایران"، نوشته امبرسیز و ملویل و ترجمه ابوالحسن رده آمده "مورد زمین لرزه ۱۸۶۸ میلادی در حصار گلی در دریاچه نمك از این نظر جالب است كه قدیمی ­ترین كوشش شناخته شده برای پیوند دادن رفتار بی هنجار جانوران قبل از یك زمین­ لرزه با خود پدیده زمین­ لرزه و هم با اثرات آن روی مخابرات تلگرافی است. یك دانشمند ایرانی كه نامش دانسته نیست، در روزنامه دولتی ۷/۶/۱۲۸۵ ق. می ­گوید: در ۱۰ جمادی الاول در همه جا مخابرات به وسیله خطوط تلگراف دستخوش دشواری بسیار و دریافت ضعیف شد كه از آن می ­توان این نتیجه را گرفت كه هنگامی كه زمین لرزه­ای نزدیك به روی دادن باشد، روز قبل از آن شدت الكتریسیته در زمین بیشتر می ­شود و در نتیجه مخابرات تلگرافی را دشوار می ­سازد. در شب مورد بحث، قبل از جنبیدن زمین و نزدیك به رویداد زمین­ لرزه، جانوران و پرندگان ناله و فریاد می ­كردند و بیشتر مردم بوی زننده ­ای مانند بوی گوگرد حس می­ كردند كه سبب دست دادن احساس تهوع می ­ش. و از آنجائیكه حس بویایی جانوران حساس ­تر از آدمیان است، امكان دارد همین بو دلیل سر و صداهایی كه جانوران می ­كردند، بوده باشد. سبب آن است كه بخاراتی در درون كره زمین محصور هستند، در نتیجه رویداد یك زمین لرزه از ترك ها و شكاف های زمین به بیرون راه می یابند."
بیت اللهی افزود: ولی باید بدانیم توابع ژئوفیزیكی توابع چند جوابی هستند و صرف مشاهده یك پدیده و یا صرف عدم مشاهده یك پدیده در رابطه با پدیده های فیزیك زمین، دال بر تولید رابطه و یا نفی رابطه علت و معلولی بین آن پدیده ژئوفیزیكی مانند زلزله و نشانگرهای در رابطه با آن نمی گردد و لازم است تا با تجمیع اطلاعات، تلاش در تولید رابطه بین پدیده و آثار و نشانگرهای آن كرد. بعنوان مثال نبود رخداد خردلرزه ها دال بر نبود بی هنجاری لرزه ای در لایه های زمین نیست، همینطور كه احساس بوی نامطبوع هم دال بر رخداد قطعی زلزله در یك گستره نخواهد بود. نباید یك فرضیه و یا فرض یك احتمال، نفی كننده كار بر روی فرضیه و موارد محتمل دیگر باشد.1397/11/04
14:51:52
5.0 / 5
2252
تگهای خبر: تخصص , تولید , سازمان , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید