آرشیو مطالب : معیشت

كار و خدمت

یارانه معیشتی ساعت 24 فردا شب واریز می شود

یارانه معیشتی ساعت 24 فردا شب واریز می شود

یارانه معیشتی امشب واریز می شود

یارانه معیشتی امشب واریز می شود

نهمین مرحله یارانه معیشتی فردا واریز می شود

نهمین مرحله یارانه معیشتی فردا واریز می شود
مرحله هشتم

یارانه معیشتی فردا واریز می شود

یارانه معیشتی فردا واریز می شود

چهارمین بسته حمایتی كرونا فرداشب واریز می شود

چهارمین بسته حمایتی كرونا فرداشب واریز می شود

یارانه خرداد امشب واریز می شود

یارانه خرداد امشب واریز می شود

هفتمین مرحله سبد حمایت معیشتی امشب واریز می شود

هفتمین مرحله سبد حمایت معیشتی امشب واریز می شود

سومین بسته حمایتی كرونا فردا شب واریز می شود

سومین بسته حمایتی كرونا فردا شب واریز می شود

دومین بسته حمایتی كرونا امشب واریز می شود

دومین بسته حمایتی كرونا امشب واریز می شود

چه كسانی پنجمین بسته حمایت معیشتی را دریافت می كنند؟

چه كسانی پنجمین بسته حمایت معیشتی را دریافت می كنند؟
عضو شورای عالی كار

جلسه كمیته دستمزد شورای كار دوشنبه

جلسه كمیته دستمزد شورای كار دوشنبه
اختصاصی مهر؛

بررسی هزینه معیشت كارگران با حضور وزیر كار

بررسی هزینه معیشت كارگران با حضور وزیر كار

دغدغه اصلی مردم ثبات اقتصادی است

دغدغه اصلی مردم ثبات اقتصادی است
عضو كانون شورای كار:

حقوق كارگران متناسب با تورم رشد ندارد

حقوق كارگران متناسب با تورم رشد ندارد

جزئیات پرداخت یارانه نقدی در سال 99

جزئیات پرداخت یارانه نقدی در سال 99
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه:

سومین مرحله كمك معیشتی فرداشب واریز می شود

سومین مرحله كمك معیشتی فرداشب واریز می شود

شمارش معكوس برای آخر ثبت نام متقاضیان دریافت سبد معیشتی

شمارش معكوس برای آخر ثبت نام متقاضیان دریافت سبد معیشتی
از سوی معاون اول رئیس جمهور؛

آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول یارانه معیشتی ابلاغ گردید

آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول یارانه معیشتی ابلاغ گردید

چه كسانی می توانند در مرحله دوم طرح معیشتی ثبت نام كنند؟

چه كسانی می توانند در مرحله دوم طرح معیشتی ثبت نام كنند؟

امیدآفرینی، مهمترین نیاز امروز كشور است

امیدآفرینی، مهمترین نیاز امروز كشور است

ثبت درخواست بسته معیشتی از امشب

ثبت درخواست بسته معیشتی از امشب
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه به مهر خبر داد

كمك معیشتی یكجا واریز می شود

كمك معیشتی یكجا واریز می شود
سخنگوی ستاد بودجه ۹۹:

یارانه های نقدی و معیشتی ادغام نمی شوند

یارانه های نقدی و معیشتی ادغام نمی شوند
در گزارش كاروخدمت اعلام شد؛

جزئیات نحوه اقدام متقاضیان كمك معیشتی كه یارانه نقدی نمی گیرند

جزئیات نحوه اقدام متقاضیان كمك معیشتی كه یارانه نقدی نمی گیرند

بسته حمایت معیشتی به حساب سرپرست خانوار واریز می شود

بسته حمایت معیشتی به حساب سرپرست خانوار واریز می شود

فردا آخرین مهلت ثبت درخواست دریافت سبد حمایتی است

فردا آخرین مهلت ثبت درخواست دریافت سبد حمایتی است

20 آذر آخرین مهلت ثبت درخواست جاماندگان طرح معیشتی

20 آذر آخرین مهلت ثبت درخواست جاماندگان طرح معیشتی

مراقب سامانه جعلی ثبت یارانه باشید

مراقب سامانه جعلی ثبت یارانه باشید
سازمان هدفمندی یارانه ها:

بودجه ای برای ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی پیش بینی نشده است

بودجه ای برای ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی پیش بینی نشده است
شریعتمداری:

ثبت نام برای دریافت سبد حمایتی سبب قطع یارانه نمی گردد

ثبت نام برای دریافت سبد حمایتی سبب قطع یارانه نمی گردد

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است