آرشیو مطالب : معیشت

كار و خدمت

پنجره مهر؛

تبدیل خطر آلودگی محیطی به درآمد پایدار در روستاهای خراسان شمالی

تبدیل خطر آلودگی محیطی به درآمد پایدار در روستاهای خراسان شمالی
ساعت ۲۴؛

یارانه معیشتی فردا واریز می شود

یارانه معیشتی فردا واریز می شود
مقام مسئول:

حق مسكن كارگران طی سه سال اخیر ۴۰۰ درصد رشد كرد

حق مسكن كارگران طی سه سال اخیر ۴۰۰ درصد رشد كرد
مقام مسئول:

حق مسكن كارگران طی سه سال گذشته ۴۰۰ درصد رشد كرد

حق مسكن كارگران طی سه سال گذشته ۴۰۰ درصد رشد كرد

آخرین آمارها از توزیع بسته های معیشتی و افطاری در ماه رمضان

آخرین آمارها از توزیع بسته های معیشتی و افطاری در ماه رمضان
در ماه رمضان صورت می گیرد

24 هزار بسته كمك معیشتی برای خانواده های تحت حمایت كمیته امداد

24 هزار بسته كمك معیشتی برای خانواده های تحت حمایت كمیته امداد
عضو شورای عالی كار :

دستمزد ۳۰ درصد هزینه خانوار كارگری را پوشش می دهد

دستمزد ۳۰ درصد هزینه خانوار كارگری را پوشش می دهد
در گزارش كاروخدمت مطرح شد؛

هزینه سبد معیشت خانوار كارگری 10 میلیون تومان است

هزینه سبد معیشت خانوار كارگری 10 میلیون تومان است
عضو شورای عالی كار :

اعلام مهم ترین مولفه تعیین دستمزد سال آینده به دولت سپرده شد

اعلام مهم ترین مولفه تعیین دستمزد سال آینده به دولت سپرده شد
ساعت ۲۴؛

یارانه معیشتی امشب واریز می شود

یارانه معیشتی امشب واریز می شود

دومین یارانه 100 و 120 هزار تومانی معیشتی واریز شد

دومین یارانه 100 و 120 هزار تومانی معیشتی واریز شد
عضو شورای عالی كار :

دومین جلسه كمیته دستمزد ۱۴۰۰ دوشنبه

دومین جلسه كمیته دستمزد ۱۴۰۰ دوشنبه
عضو شورای عالی كار :

دومین جلسه كمیته دستمزد 1400 دوشنبه

دومین جلسه كمیته دستمزد 1400 دوشنبه
عضو شورای عالی كار ؛

مذاكرات دستمزد ۱۴۰۰ كارگران فردا كلیدمی خورد

مذاكرات دستمزد ۱۴۰۰ كارگران فردا كلیدمی خورد
سخنگوی طرح حمایت معیشتی كرونا تشریح كرد

چه كسانی یارانه، وام یك میلیونی و یارانه معیشتی می گیرند؟

چه كسانی یارانه، وام یك میلیونی و یارانه معیشتی می گیرند؟
نهاوندیان:

دریافت كنندگان طرح كمك معیشتی به 40 میلیون نفر افزایش یافت

دریافت كنندگان طرح كمك معیشتی به 40 میلیون نفر افزایش یافت
بر اساس اعلام بانك مركزی؛

7 میلیون سرپرست خانوار وام یك میلیونی گرفتند

7 میلیون سرپرست خانوار وام یك میلیونی گرفتند
وزارت تعاون اعلام كرد؛

حمایت جبرانی معیشت خانوارها شامل چه كسانی می شود؟

حمایت جبرانی معیشت خانوارها شامل چه كسانی می شود؟
كارشناس اقتصادی در گفت وگو با كاروخدمت:

پرداخت یارانه باید هدفمند و محدود به افراد نیازمند باشد

پرداخت یارانه باید هدفمند و محدود به افراد نیازمند باشد
فعال كارگری :

گرانی ها ناشی از سوءتدبیر دولت می باشد

گرانی ها ناشی از سوءتدبیر دولت می باشد

یارانه معیشتی ساعت 24 فردا شب واریز می شود

یارانه معیشتی ساعت 24 فردا شب واریز می شود

یارانه معیشتی امشب واریز می شود

یارانه معیشتی امشب واریز می شود

نهمین مرحله یارانه معیشتی فردا واریز می شود

نهمین مرحله یارانه معیشتی فردا واریز می شود
مرحله هشتم

یارانه معیشتی فردا واریز می شود

یارانه معیشتی فردا واریز می شود

چهارمین بسته حمایتی كرونا فرداشب واریز می شود

چهارمین بسته حمایتی كرونا فرداشب واریز می شود

یارانه خرداد امشب واریز می شود

یارانه خرداد امشب واریز می شود

هفتمین مرحله سبد حمایت معیشتی امشب واریز می شود

هفتمین مرحله سبد حمایت معیشتی امشب واریز می شود

سومین بسته حمایتی كرونا فردا شب واریز می شود

سومین بسته حمایتی كرونا فردا شب واریز می شود

دومین بسته حمایتی كرونا امشب واریز می شود

دومین بسته حمایتی كرونا امشب واریز می شود

چه كسانی پنجمین بسته حمایت معیشتی را دریافت می كنند؟

چه كسانی پنجمین بسته حمایت معیشتی را دریافت می كنند؟

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید