هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

دریافت مدرك تحصیلی بالاتر برای تغییر پست سازمانی كافی نیست

دریافت مدرك تحصیلی بالاتر برای تغییر پست سازمانی كافی نیست كاروخدمت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شرایط اعمال مدرك تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن رای وحدت رویه ای صادر كرد.


به گزارش كاروخدمت به نقل از ایسنا، در گردش كار این پرونده آمده است:
«شاكیان كه از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند در سالهای تحصیلی ۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ ـ ۱۳۷۷ در دوره كارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم و بهره وری در مجتمع آموزش عالی صنایع ایران پذیرش شده و در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ فارغ التحصیل شده و مدرك كارشناسی ارشد دریافت نمودند. ایشان بعد از رجوع به سازمان متبوعشان، اعمال مدارك ماخوذه را تقاضا كردند تا از مزایای آن بهره مند شوند ولی با خودداری سازمان ذی ربط، با رجوع به دیوان عدالت اداری، اجبار وزارتخانه متبوع را به اعمال مدرك تحصیلی معادل و بهره مندی از مزایای آن درخواست كرده اند. شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این گونه دادخواستها آرای معارضی صادر كردند.
گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۱۷ با مبحث دادخواست آقای فردین فخرآور به طرفیت وزارت صنایع و معادن و به خواسته اجبار به اعمال مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به باعث دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
در خصوص شكایت آقای فردین فخرآور ضد وزارت صنایع و معادن در خصوص اجبار خوانده به اعمال مدرك تحصیلی معادل كارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا با توجه به مفاد مدارك پیوست دادخواست و دفاعیات غیر موثر خوانده مستنداً به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ شكایت شاكی وارد تشخیص و حكم به ورود آن صادرو اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۷۸ با مبحث دادخواست آقای منوچهر معتمدی آملی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته اجبار به اعمال مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به باعث دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۴۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
در خصوص شكایت مطروحه به شرح فوق الذكر و عدم دفاع موثر خوانده با عنایت به مدارك ابرازی و عرضه مدرك معادل كارشناسی ارشد و بخشنامه شماره ۲۱۱۷۸۲ ـ ۱۰۰۷۰۴۷ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۳ وزیر وقت صنایع كه ارزش استخدامی آن را در واحدهای تابعه در سطح كارشناسی ارشد اعلام داشته و مستنداً به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حكم به ورود شكایت و اعمال مدرك ابرازی فوق الذكر مطابق مقررات قانونی از زمان عرضه به طرف شكایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر می باشد.
ج: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۷۸۱ با مبحث دادخواست آقای محمدكاظم طاهری به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته اجبار به اعمال مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به باعث دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۳۸۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است:
نظر به اینكه مجرد دریافت مدرك تحصیلی بالاتر در حین خدمت اجبار قانونی جهت اعمال آن برای دستگاه تولید نمی كند و موجد حق و امتیاز ویژه ای برای مستخدم نمی باشد و آرای وحدت رویه شماره ۸۷/۳/۲۶/۱۹۸ و ۳۰۵ الی ۳۱۰ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم موید همین امر می باشد ازاین رو تخلفی از قوانین و مقررات كه باعث تضییع حق شاكی باشد میسور نمی باشد و شكایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حكم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذكور به باعث رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید می گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد و بعد از بحث و بررسی با اكثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت كرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش كار محرز است.
ثانیاً: نظر به اینكه به باعث بند ۴ قسمت ب مصوبه جلسات ۴، ۵، ۹ و ۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغی مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۵، تصویب ضوابط تاسیس موسسات و مراكز آموزش عالی و تصویب اساسنامه آنها، از وظایف آن شورا است و مستند به بند ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۷ ـ ۱۳۶۴/۴/۴ همان شورا، مجتمع آموزش عالی صنایع ایران می بایست فرآیند تاسیس و برگزاری دوره های كاردانی و كارشناسی را انجام می داد و سپس مبادرت به صدور مدرك می كرد و چون اساسنامه آن مجتمع به تصویب شورا نرسیده و صلاحیت برگزاری دوره های كارشناسی ارشد را نداشته است و با عنایت به آرای شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۶ و ۱۰۶۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری كه صرف دریافت مدرك تحصیلی بالاتر در طول مدت خدمت را كافی برای تغییر پست سازمانی نمی داند و همینطور شورای عالی انقلاب فرهنگی به باعث مصوبه جلسه ۳۵۸ ـ ۱۳۷۷/۹/۳ اعطای مدرك معادل توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را ممنوع اعلام نموده و تاریخ دریافت مدارك شاكیان بعد از مصوبه یاد شده می باشد، ازاین رو رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ كه به رد شكایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدكاظم بهرامی
1397/04/16
17:19:27
5.0 / 5
2755
تگهای خبر: سازمان , صنعت , معادن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید