توضیحات وزیر شهرسازی درباره بازار مسكن

اجاره نشین ها صاحب خانه ارزان می شوند؟

اجاره نشین ها صاحب خانه ارزان می شوند؟ كاروخدمت: وزیر راه و شهرسازی، جایگزینی تقاضای اجاره مسكن با تقاضای خرید مسكن ارزان را هدف دولت دانست و اظهار داشت: تجربه مهمی كه حالا باید در پیش بگیریم و به یك رویه تبدیل نماییم، این است كه بتوانیم این قشری را كه به طریق اولی ظرفیت ابتیاع مسكن را ندارند، به ابتیاع مسكن امیدوار نماییم و تقاضای اجاره نشینی را بتوانیم با تقاضای خرید مسكن با قیمت مناسب جایگزین نماییم.


به گزارش كاروخدمت به نقل از ایسنا، وزیر راه و شهرسازی با تاكید بر این كه در پروژه مسكن مهر پیگیری ها به صورت مرتب در حال انجام می باشد و امروز در حقیقت هیچ مانعی جز احداث هماهنگی ها وجود ندارد، اظهار داشت: در بعضی پروژه ها ما واحدهای آماده ای را داریم كه به خاطر نداشتن تاسیسات زیربنایی و انشعاب به بهره برداری نرسیده اند. هماهنگی ها با آبفا، شركت برق و گاز انجام شده كه به یاری خداوند در سال ۹۷ و ۹۸ مردم شاهد تكمیل ماهانه واحدها و واگذاری آنها باشند.
محمد اسلامی اظهار داشت: نكته مهم این است كه مردم باید بپذیرند بدون مشاركت آنها دولت نمی تواند كار مسكن مهر را تكمیل كند. در این پروژه به دنبال كمك به واسطه گری نیستیم چون می خواهیم مردم فاقد مسكن صاحب خانه شوند.
وزیر راه و شهرسازی كه در یك برنامه تلویزیونی حضور پیدا كرده بود، در بخشی از اظهاراتش به وضعیت مسكن مهر و شرایط این پروژه اشاره داشت و اظهار داشت: در بحث پروژه مسكن مهر مباحث مختلفی عنوان شد. یكسری از مباحث این بود كه این پروژه ها در زمین هایی تولید شده كه بدون جواز بوده یا در زمینی تولید شده كه جواز آن برای زمین دیگری بوده است.
اسلامی اشاره كرد: این مباحث مهم ترین آفت این پروژه ها بوده است. بحث دیگر در این خصوص بحث ورود دولت و وزارت راه و شهرسازی به بحث ساخت بود كه گرفتاری هایی را به وجود آورد كه هركدام به خودی خود یك مانع است. پروژه مسكن مهر بیشتر از دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بوده است كه بیشتر از ۷۰۰ هزار واحد در دولت نهم و دهم و یك میلیون و ۱۲۰ هزار واحد در دولت یازدهم و دوازدهم تكمیل شده است و حدود ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده است.
وزیر راه و شهرسازی با تاكید بر ضرورت و اجرای یك سیاست گذاری مناسب و روان سازی آن در این پروژه كه توسط مردم قابل مشاهده می باشد، اظهار داشت: در چند هفته گذشته در شهر جدید پردیس در بحث پروژه مسكن مهر تحولات و تحركاتی شروع شده است كه مردم به خوبی می توانند ظاهر امر را مشاهده كنند و در واقع متوجه می شوند كه كار شروع شده است.
وی افزود: با این وجود موانع به واسطه در هم تنیدگی و پیچیدگی مباحث زیاد است. واقعیت این است كه باید این پروژه تمام شود و بحث اصلی انجام محوطه سازی ها و راه اندازی تاسیسات زیربنایی است. بعنوان مثال وزارت نیرو با بارگذاری در پردیس موافقت نداشت و معتقد بود كه نمی تواند آب آنرا تامین كند.
به گفته اسلامی، حداقل سه سال این بحث تامین آب پردیس مطرح بوده چون واحدها بیشتر از برنامه بوده است. نقاطی انتخاب شده بودند كه بر طبق انتخاب و مطالعات مشاور و مدیریت شهرهای جدید نبوده و به لحاظ مدیریتی این نقاط انتخاب و دستور به اجرای كار در آنها داده شد.
وزیر راه و شهرسازی اشاره كرد: به همین خاطر امروز هماهنگی ها و سیاست گذاری ها به سمتی است كه مدیرانی انتخاب شوند كه با اعتقاد بتوانند این پروژه را تمام كنند. این كار در دستور كار است و آنرا آغاز نموده ایم. قرارداد با پیمانكاران منعقد شده تا محوطه سازی ها انجام بگیرد.
وی افزود: موانعی وجود داشته تا این پروژه بتواند تكمیل شود. بعنوان مثال در بحث آسانسور كه خیلی مطرح است بعضی از بلوك ها فاقد این امكان هستند. در همین خصوص شركت پردیس با یك تأمین كننده معتبر مذاكرات را جهت تجهیز آسانسور و دریافت، انجام داده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه سوژه مهم در پروژه مسكن مهر تكمیل و تحویل واحدها بوده، اظهارداشت: در بعضی پروژه ها ما واحدهای آماده ای را داریم كه به خاطر نداشتن تاسیسات زیربنایی و انشعاب به بهره برداری نرسیده اند. هماهنگی ها با آبفا، شركت برق و گاز انجام شده كه به یاری خداوند در سال ۹۷ و ۹۸ مردم شاهد تكمیل ماهانه واحدها و واگذاری آنها باشند.
اسلامی اشاره كرد: پیگیری ها به صورت مرتب در حال انجام می باشد و امروز در حقیقت هیچ مانعی جز احداث هماهنگی ها وجود ندارد. البته نكته مهم این است كه مردم باید بپذیرند كه بدون مشاركت آنها دولت نمی تواند كار را به تنهایی تكمیل كند.
عضو كابینه دولت دوازدهم با تاكید مجدد روی مشاركت مردم در اتمام پروژه مسكن مهر اشاره كرد: اگر فردی پولی را بعنوان پیش پرداخت واریز كرده است، نباید انتظار داشته باشد به همان میزان پول و قیمت خانه به او تحویل داده شود. به همین خاطر نكته حائز اهمیت می باشد كه با یك مدل متفاوت نسبت به میزان تسهیلاتی كه از بانك می توانیم دریافت نماییم، كار پیش برود. در این بین ما حتی شاهدیم كه تعدادی واحد مسكونی مهر وجود دارد كه افراد بدون قرارداد و انجام تعهدات در آنها مستقر شده اند یا حتی كسانی را داریم كه قرارداد دارند اما اقساط خودشان را پرداخت نكرده اند. واقعا اگر بابت این مسائل حقوقی و مالی مردم مشاركت نداشته باشند و به میدان نیایند، چطور بدون كمك شان مسكن مهر می تواند قابل حل شود؟ به همین خاطر شاهد تنوعی از مسائل مختلف در پروژه های مسكن مهر هستیم كه هیچكدام شبیه یكدیگر نیست.
اسلامی درباب اینكه آیا دریافت مقدار بیشتر پول از متقاضی در قرارداد آنها وجود داشته یا دولت در نهایت متعهد به همان قرارداد اولیه است، اظهار داشت: همانطور كه گفته شد پروژه های مسكن چند نوع است. یكسری از این پروژه ها تحت عنوان شركت های تعاونی هستند كه این شركت ها به مشكل خورده اند. یك عده شركت های سرمایه گذاری هستند كه كار شركا با مشكل مواجه شده است.
وی افزود: همه این موارد شناسایی و هریك سرجای خودش دسته بندی شده اند تا در موردشان تصمیم گیری شود و به همین خاطر همه صحبت های بنده نمی تواند در همه پروژه ها به یك صورت صادق باشد. به همین خاطر است كه بر همكاری مردم اصرار داریم، چون به فرض اینكه در قرارداد یك عدد ثبت شده باشد، اما مردم باید متوجه باشند كه بابت هدف نهایی كه خانه دار شدن آنهاست باید كمك كنند.
وی اشاره كرد: در خود مسكن مهر پردیس یكسری از افراد وجود دارند كه ده ها واحد دارند. ما به دنبال كمك به واسطه گری نیستیم چون می خواهیم مردم فاقد مسكن صاحب خانه شوند و این یعنی یك مشاركت مردمی لازم است. در اتمام این پروژه توقع از هر دو طرف است. باید توقع از دولت و مردم در شرایط فعلی مشخص و برای هركدام یك مدل تعیین شود تا با همراهی هرچه سریعتر خانه ها را در اختیار قرار دهیم.
اسلامی درباره در اختیار گذاشتن واحدهای مسكن مهر به كمیته امداد و بهزیستی گفت: در قانون آمده است حداقل ۵۰ هزار واحد مسكونی به كمیته امداد امام خمینی (ره) برای كمك به اقشار تحت حمایت این كمیته واگذار شود. این كار انجام شده است و طی یك تفاهمنامه با كمیته امداد ۶۰ هزار واحد واگذار شده است.
وی افزود: كمیته امداد هم اكنون پروژه به پروژه كار را بازدید و بررسی می كند و با صورت جلسه طبق ضوابطی كه در قانون پیش بینی شده است این واحدها جهت تحویل در اختیار آنها قرار می گیرد.
وزیر راه و شهرسازی درباب اینكه گفته میگردد واحدهای مسكن مهر اگر متقاضی داشت به كمیته امداد یا دیگر نهادها مثل بهزیستی واگذار نمی شد، اظهار داشت: به هیچ عنوان این طور نیست. ثبت نام مسكن مهر بسته شده و دیگر قرار نیست ادامه پیدا كند. به همین خاطر نكته مهم این است كه یك مسكن آبرومندانه ساخته شود و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. به هیچ عنوان به دنبال این نیستیم و نمی خواهیم محیطی را درست نماییم كه یك تعداد آنجا ساكن شوند و كار نشان دار احداث نماییم. این افراد در همان پروژه های مسكن مهر هستند كه یكسری تعداد آنجا تولید شده و در اختیارشان قرار می گیرد تا تكمیل شود و كاملا آبرومندانه و در شأن قابل استفاده می باشد.
وظیفه وزارت راه و شهرسازی احداث تعادل در بازار مسكن است
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار نمود: مسائل وزارت راه و شهرسازی خیلی قوی و مستقیم بر زندگی مردم موثر است. در عین حال با عنایت به شرایط اقتصادی و تورمی، به صورت طبیعی حوزه مسكن هم از این شرایط تاثیرپذیری دارد.
اسلامی احداث تعادل در جریان عرضه و تقاضای مسكن را جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی بر شمرد و اضافه كرد: این تعادل بخشی تنها در شرایطی می تواند رخ دهد كه جریان تولید مسكن برای جامعه هدف رونق بگیرد. جامعه هدف اقشار متوسط و كم درآمد هستند، و قانون، خصوصاً قانون اساسی صراحت دارد كه دولت وظیفه دارد زمینه خانه دار شدن مردم را فراهم آورد. این جریان اگر جریان تولید پایداری باشد، بهره مندی و فرصت تامین مسكن را برای این قشر فراهم می آورد. این تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تولید مسكن اظهار داشت: ما به صورت طبیعی حداقل باید سالانه شرایط عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسكونی را فراهم نماییم تا تعادل برقرار شود. این بسیار مهم و كلیدی است كه جریان تولید و عرضه مسكن به یك جریان پایدار تبدیل گردد و از شرایط نوسانی متنوع و گوناگونی كه وجود دارد لطمه نبیند. ما باید در وزارت راه و شهرسازی همیشه به این مهم بعنوان یك راهبرد و سیاست پابرجا پایبند و متعهد باشیم.
وی افزود: حالا متاثر از شرایط و مداخله هایی كه صورت گرفته و منابعی كه از طرف افراد گوناگون وارد حوزه مسكن شده، واحدهایی تولید شده كه برای این جامعه هدف و بخصوص مسكن اولی ها قابل ابتیاع نیست و در واقع مسكن های گران قیمتی تولید شده است. آنچه كه در قانون برنامه ششم توسعه باز پیش بینی شده همین سالیانه ۹۰۰ هزار واحد است كه طبق آن خانه های روستایی و شهری باید راه اندازی شود.
برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسكونی
وزیر راه و شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسكن آگاهی داد و اظهار داشت: در برنامه این دوره وزارت راه و شهرسازی كه دو هفته پیش با حضور آقای رییس جمهور رونمایی گردید، آغاز برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسكونی را در سه تعریف رسما اعلام كردیم و برنامه به سازمان های مربوطه ابلاغ گردیده است.
وی افزود: یكی از این برنامه ها راه اندازی ۱۰۰ هزار واحد مسكونی شهری است كه باید توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی با همان تدابیری كه در قانون پیش بینی شده در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر راه اندازی شود. یعنی ما تسهیل گری نماییم كه انبوه سازان و سازندگان و خود مردم بتوانند این واحدها را راه اندازی كنند. مهم ترین هدف این برنامه این است كه اقشار هدف را در شهرهایی كه برمبنای مطالعات آماری انتخاب می شوند، پوشش دهد.
اسلامی به توجه وزارتخانه به بافت فرسوده اشاره نمود و اضافه كرد: همین طور راه اندازی ۱۰۰ هزار واحد مسكونی در بافت های فرسوده پیش بینی شده است كه به این منظور ۲۷۰۰ محله در ۳۱ استان كشور هدف گیری شده اند.
وی از برنامه این وزارتخانه برای راه اندازی ۲۰۰ هزار واحد مسكونی در شهرهای جدید آگاهی داد و اظهار داشت: ۲۱ شهر جدید وجود دارد و باز هم شهرهای جدید در حال شناسایی هستند. باید بتوان با عنایت به شرایط زیست محیطی، منابع آبی و انرژی لازم برای این شهرك ها، شهرهای جدید را جانمایی كرد و راه اندازی آنها را در دستور كار قرار داد.
اسلامی اظهار داشت: راه اندازی این ۴۰۰ هزار واحد مسكونی در یك دوره زمانی دو سالانه، نقطه آغاز حركت است كه بتوانیم به جریان سازی تولید مسكن شكل دهیم. این واحدها تا آخر سال ۹۸ و ۹۹ ساخته و تحویل خواهد شد.
جایگزینی تقاضای اجاره مسكن با تقاضای خرید مسكن ارزان
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به سوژه اجاره مسكن اظهار داشت: این مساله واقعا موضوعی است كه حساسیت دارد و نمی توان در مورد آن توقع داشت كه با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.
وی به وجود سوداگری در بازار اجاره مسكن اشاره نمود و اضافه كرد: در آژانس های مسكن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول متصل می كنند. وقتی چنین مولفه ای در كار است، به هر نحوی كه بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به اجاره نشین ها نمایش دهیم. سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است.
این عضو كابینه دوازدهم اضافه كرد: چیزی كه ما باید بر روی آن وقت بگذاریم این است كه بتوانیم اتحادیه آژانس های املاك را به رویه ای برای تنظیم بازار اجاره مسكن هدایت نماییم، به نحوی كه بتوان محل مراقبتی از حقوق طرفین احداث نماییم. بالاخره هم مالك و هم مستاجر حقوقی دارند كه باید رعایت شود.
اسلامی جایگزینی تقاضای اجاره مسكن با تقاضای خرید مسكن ارزان را هدف دولت دانست و اظهار داشت: تجربه مهمی كه حالا باید در پیش بگیریم و به یك رویه تبدیل نماییم، این است كه بتوانیم این قشری را كه به طریق اولی ظرفیت ابتیاع مسكن را ندارند، به ابتیاع مسكن امیدوار نماییم و تقاضای اجاره نشینی را بتوانیم با تقاضای خرید مسكن با قیمت مناسب جایگزین نماییم.
وی افزود: یكی از طریق ها عرضه واحدهای مسكونی با قیمت مناسب می باشد، یعنی همین ۴۰۰ هزار واحدی كه برنامه ساخت آنرا داریم. همین طور تعیین تكلیف ۵۰۰ هزار واحد مسكونی مهری كه نیمه تمام مانده یا تحویل نشده، باز به این مساله كمك می نماید.
این وزیر كابینه دوازدهم اضافه كرد: این واحدها هر كدام دارای عوارض و مشكلاتی است. برای ما اولویت این است كه ما باید در ارتباط با راه اندازی مسكن، زمینه هایی را فراهم نماییم كه خانه دار شدن به سهولت فراهم گردد.
اهدای زمین های دولتی برای راه اندازی مسكن
وزیر راه و شهرسازی سپس به برشمردن اقداماتی كه برای سهولت خانه دار شدن در دستور كار قرار دارد، پرداخت و اظهار داشت: یك اقدام این است كه در بحث بافت های فرسوده، زمین هایی دولتی كه وجود دارد را با شتاب شناسایی كرده و در اختیار سازندگان قرار دهیم تا ساخت و ساز در این بافت ها كه تاسیسات زیربنایی دارد و در محیط شهری است، اما بافت پوسیده را به وجود آورده و وضعیت اجتماعی و سكونت گاه ها را به مخاطره انداخته، رونق دهیم.
وی افزود: امسال ۲۰۰ هكتار از زمین های دولتی واقع در این بافت ها در اختیار این كار قرار داده شده است. همین طور استانداران را در ستاد بازارهای مصرف محور قرار دادیم، تا این حركت آغاز شود. باید ساخت و ساز مسكن آغاز شود و نور امید به وجود بیاید تا همه ببینند كه ساخت و ساز مسكن شروع شده است.
اسلامی اقدام دوم را تسهیل گری برای انبوه سازان و سازندگان مسكن دانست و اظهار داشت: سازندگان باید بتوانند با عنایت به مجوز بلاعوض و تسهیلاتی كه از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیارشان خواهیم گذاشت، به ساخت مسكن اقدام نمایند. تخصیص این منابع تصویب شده كه از راه بانك مسكن كه بانك عامل این پروژه است، در اختیار سازندگان قرار گیرد. این پشتیبانی مالی دولت به خاطر احداث تحرك در جریان تولید و عرضه مسكن می باشد، در بافت فرسوده و در سایر پروژه ها انجام میگردد.
وی افزود: در بافت مركزی شهرها زمین ها و منابعی داریم كه می تواند در چرخه تولید قرار بگیرد. در برنامه پیش بینی شده كه سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسكونی در بافت فرسوده احداث شود. ۲۷۰۰ محله شناسایی شده است. نكته مهم این است كه با این اقدام، خود مردمی كه در بافت فرسوده می باشند باز آغاز به نوسازی می كنند.
اصلاح شیوه تخصیص تراكم
وزیر راه و شهرسازی به برنامه هایی برای احداث واحدهای بیشتر در هر ساختمان اشاره نمود و اظهار داشت: بحث بسیار حائز اهمیت این است كه در شهرهایی كه دارای معابر مناسب برای حركت هستند، تراكم های ساختمانی را اصلاح نماییم.
وی افزود: در شورای عالی شهرسازی باز مطرح كردیم كه بتوانیم گشایشی برای مردم احداث كنیم؛ یعنی اگر قبل از این می توانستند روی همكف ۲ طبقه بسازند، اگر گذرگاه و محیط شهری اجازه می دهد و ظرفیت پذیرش بارگذاری بیشتر دارد، بتوانیم یك طبقه اضافه نماییم.
این عضو كابینه دوازدهم افزود: این شامل تهران و كلانشهرها نمی گردد. باید بتوانیم برای مردم گشایشی انجام دهیم كه بتوانند با عنایت به نوسازی یا زمینی كه در اختیارشان قرار می گیرد، بنای بیشتری احداث كنند. این حركت اول و گشایش دوم سبب میگردد كه تحركی در ساخت و ساز صورت گرفته و نوسازی آغاز شود.
اسلامی به لزوم تجمیع پلاك باز اشاره نمود و اظهار داشت: نكته مهم دیگری در بافت فرسوده است و این است كه در بافت های فرسوده پلاك ها ریز و كوچك هستند. با تجمیع پلاك می توان نوسازی را در محل انجام داد. این در مورد بافت فرسوده صادق است، اما بافت های تاریخی طبق این طرح بهسازی میگردد و در آن بازآفرینی صورت می گیرد.
وی افزود: با اجرای برنامه نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری، هم پیشگیری از لطمه های اجتماعی صورت می گیرد و هم محیط مطلوب تری در مركز شهرها به وجود می آید. این طرح ها حالا جذابیتی به وجود آورده كه مردم به مركز شهرها باز می گردند.
ادامه دارد


1397/10/02
15:55:45
5.0 / 5
2491
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید