گزارش كاروخدمت از تحولات بازار كار؛

۴۳۰ هزار شغل در سال ۹۸ به وجود آمد

۴۳۰ هزار شغل در سال ۹۸ به وجود آمد كاروخدمت: بررسی بازار كار كشور در سال 98 نشان میدهد كه در این دوره با وجود تحریم های بین المللی و كاهش درآمدهای نفتی 430 هزار فرصت شغلی در كشور به وجود آمده است.


دولت در قالب تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد سالیانه حدود یک میلیون شغل، برای ایجاد همین میزان فرصت شغلی در سال های ۹۷ و ۹۸ برنامه ریزی کرده بود.
آمارها نشان می دهد، سال قبل ۷۴ درصد کل جمعیت کشور (معادل ۶۱ میلیون نفر) در سن ۱۵ سال و بیشتر در سن کار بودند که از این مقدار ۲۷ میلیون نفر جمعیت فعال به شمار می رفتند. در این دوره ۲۶ هزار نفر نیروی جدید به بازار کار عرضه شده در صورتیکه در سال ۹۷ این رقم ۶۳۷ هزار نفر و در سال ۱۳۹۶ نیز برابر با ۷۸۱ هزار نفر بود.
کاهش عرضه نیروی کار در دو سال قبل تحت تاثیر رشد اقتصادی منفی و کاهش ایجاد اشتغال و در نتیجه ناامید شدن جوانان و زنان در پیدا کردن شغل است.
نرخ مشارکت اقتصادی ۴۴.۱ درصد
نرخ مشارکت نیروی کار، از ۴۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۴.۱ درصد در سال قبل رسید و این کاهش ۰.۴ واحد درصد بیان کننده کاهش فشار عرضه نیروی کار است. بررسی آمارها نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ ساله و بیشتر در یک سال قبل ۰.۶ واحد درصد کمتر شده است که ناشی از رکود اقتصادی و ناامید شدن زنان در پیدا کردن شغل و در نتیجه خروج آنها از بازار کار شده است.
در این دوره جعیت فعال زنان به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۱۷هزار نفر کمتر شده است. آمارها نشان میدهد که سال قبل ۵۶ درصد جمعیت در سن کار علاقه ای به مشارکت اقتصادی نداشتند.
نرخ اشتغال و ایجاد ۴۳۰ هزار فرصت اشتغال
همچنین در سال قبل با وجود تشدید تحریم های بین المللی و کاهش شدید درآمدهای دولتی جمعیت شاغل به ۲۴ میلیون و ۲۷۰ هزار نفر رسید که در مقایسه با سال قبل ۴۳۰ هزار نفر به تعداد شاغلین کشور افزوده شده است و با وجود رشد نداشتن تولید غیرنفتی، موفقیت نسبی برای کشور است.
براساس مطالعات انجام شده عمده اشتغال به وجود آمده متعلق به خوداشتغالی و یا بنگاه های خرد و کوچک است و از پایداری کافی برخوردار نیستند و در صورت وقوع شوک همچون بیماری کرونا خیلی از افراد بیکار می شوند.
بررسی آمار اشتغال به وجود آمده حاکی از آنست که از ۴۳۰ هزار نفری که سال قبل وارد بازار کار شدند، ۷۱ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۱۴۳ هزار نفر در بخش صنعت و ۲۱۸ هزار نفر در بخش خدمات مشغول به کار شدند.
کاهش ۱.۵ درصدی نرخ بیکاری
نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۱۲.۲ درصد سال ۱۳۹۷ به ۱۰.۷ درصد در سال قبل کاهش یافته است. یعنی تعداد بیکاران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید و در میان سال های ۹۷ و ۹۸ تعداد بیکاران ۴.۵ هزار نفر کمتر شد. این کاهش نرخ بیکاری در سطح ملی ناشی از دو عامل ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش فشار عرضه در بازار کار و خروج قسمتی از جویندگان کار از بازار است.
نکته قابل توجه دیگر این است که نرخ بیکاری جوانان ۲۴- ۱۵ ساله از ۲۷.۷ درصد سال ۱۳۹۷ به ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. همین طور نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز از ۱۸.۳ به ۱۶.۸ درصد رسیده که یکی از دلیلهای آن اشتغال حدود ۲۹۷ هزار نفر برای این دسته از نیروی کار است.
بررسی ها نشان میدهد که نرخ بیکاری در مناطق روستایی از ۸.۱ به ۷.۴ درصد و تعداد بیکاران ۵۴ هزار نفر کاهش یافته است. باتوجه به کاهش اشتغال در مناطق روستایی می توان اظهار داشت که این کاهش تعداد بیکاران به سبب خروج بیکاران از بازار کار در روستاهاست.
شهرها نیز نرخ بیکاری از ۱۳.۶ به ۱۱.۸ درصد و تعداد بیکاران حدود ۳۵۰ هزار نفر کم شده است که باتوجه به افزایش ۴۴۸ هزار نفری شاغلان در مناطق شهری، می توان اظهار داشت: این کاهش به سبب اجرای سیاست های فعال بازار کار بوده است.
بازار کار منطقه ای (استانی)
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در استان های مختلف بیان کننده این است که این نرخ در ۱۰ استان افزایش و مابقی استانها نزولی بوده است. استان زنجان با ۲.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷ به ۴۹.۱ درصد رسیده و پس از آن هرمزگان با ۳.۶ درصد افزایش به ۴۸.۷ درصد رسیده و به ترتیب بالاترین نرخ مشارکت کشور را از آن خود کرده اند. در مقابل استان های سیستان و بلوچستان و مرکزی پایین ترین نرخ مشارکت را در سال ۱۳۹۷ در میان استان های دیگر داشتند.
دامنه تغییرات (اختلاف کمترین و بیشترین نرخ مشارکت) نرخ مشارکت در میان استانها ۱۲.۲ درصد است که نسبت به سال قبل ۰.۱ واحد درصد کم شده که تغییر محسوسی را نشان نمی دهد.
دستاوردهای برنامه های اشتغال سال ۹۸
سال گذشته در قالب اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه و همین طور قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، برنامه های اشتغال با رویکرد تثبیت اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی جدید عملیاتی شد.
با وجود تحریم های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه ابتدای سال بدون احتساب نفت صفر بوده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی، با اجرای برنامه های گوناگون و متنوع همچون پشتیبانی از توسعه کسب و کارهای اشتغالزا در بخش های مختلف اقتصادی در مناطق شهری و روستایی، اجرای برنامه های فعال بازار کار برای اشتغال پذیری افراد بیکار خصوصاً جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، اعمال مشوق هایی به کارفرمایان بنگاه های اقتصادی برای جذب نیروی کار جدید و پشتیبانی از مشاغل خرد اقشار خاص و لطمه پذیر زمینه ایجاد بیش از ۳۴۵ هزار و ۳۰۰ فرصت جدید شغلی را در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ فراهم نمود.
پیشنهادات ایجاد اشتغال در شرایط موجود
معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون در گزارش خود برای جلوگری از تعمیق رکود اقتصادی و ریزش گسترده اشتغال، اتخاذ سیاست های افزایش تقاضای کل و بهبود قدرت خرید خانوارها و به تبع آن افزایش خرید کالاهای ایرانی و حفظ و ایجاد اشتغال ناشی از آن، از طرف دولت را ضروری می داند.
همچنین اجرای سیاست های یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای کاهش هزینه استفاده از نیروی کار برای بنگاه ها و کمک به حفظ نیروی کار در کسب و کارها از اهمیت زیادی برخوردارست.
مدیریت عرضه کل اقتصاد از نظر تقویت تولید، بهبود سرمایه انسانی و مهارت آموزی و راندمان برای کمک به افزایش تاب آوری اقتصاد و حفظ بنگاه های موجود و صیانت از اشتغال کشور حائز اهمیت می باشد.
کمک به افزایش تولید شرکت های تولیدکننده مواد دارویی، بهداشتی و شیمیایی که تقاضای داخلی و خارجی برای آنها افزایش یافته است، فرصت مناسبی برای جبران کاهش اشتغال در کارهای لطمه دیده از کرونا فراهم می آورد و در صورت افزایش گسترده در تولید و صادرات آن درآمد ارزی برای کشور کسب نمود. همین طور در روزهای کرونا نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر می شود که می توان از این فرصت برای افزایش اشتغال بهره برد.
فرصت دیگر این است که با توسعه تجارت الکترونیکی (فروشگاه های اینترنتی) و گسترش مشاغل عمومی خصوصاً برای شاغلان غیررسمی بیکار شده در زمینه هایی همچون خرید مایحتاج سالمندان و تحویل در منزل آنها می توان به افزایش اشتغال در این عرصه کمک نماید.منبع:

1399/05/26
23:50:18
5.0 / 5
1530
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید