دلیلهای كارگریزی از نگاه فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی

دلیلهای كارگریزی از نگاه فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی کاروخدمت: ایرنا- علل موثر بر کارگریزی و ضعف فرهنگ کار در جامعه در قالب نشستی در مشهد با حضور فعالان بخش خصوصی، روسا و اعضای کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بررسی گردید.رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی روز چهارشنبه در این جلسه در تشریح دلیلهای کارگریزی در محیط سازمانهای دولتی و غیردولتی اظهار داشت: گاهی شایسته سالاری در سازمانها وجود ندارد و برخی افراد توانمند در زیردست و افراد غیرتوانمند در بالادست دستگاه سازمانی قرار می گیرند و حتی در بعضی موارد بعنوان مدیر نیز انتخاب می شوند.

احمد اثنی عشری اضافه کرد: همین طور نوعی اشرافیگری در بعضی سازمانها نسبت به افراد بالادست و پایین دست دیده می شود که به کار لطمه می زند.

وی علت فقدان کارگریزی و علاقه نسبت به کار را در بعضی کشورها تعریف کار متناسب با توانمندی افراد ذکر و بیان کرد: در این چارچوب به طور مستمر میزان کار انجام شده و همین طور میزان کاری که باید صورت گیرد به افراد گوشزد می شود.

این فعال اقتصادی افزود: شکل گیری فرهنگ کار از داخل خانواده شروع می شود بدین سبب فرزندان میبایست ضمن نهی از تنبلی، یاد بگیرند که باید فردی مفید برای جامعه باشند.

وی اظهار داشت: همین طور کارمندان سازمانها از لحاظ فضای فیزیکی و محیط شغلی نباید در داخل سلول قرار گیرند بلکه باید دیوارها در داخل مجموعه حذف شوند تا افراد در فضای سالن کار کنند.

اثنی عشری اضافه کرد: سلسله مراتب سازمانی نیز باید در چارت اداری کم شود تا سازمان چابک و منعطف شود. تعداد نیروی انسانی هم میبایست متناسب با میزان کار باشد.

وی افزود: استخدام باید زمانی صورت گیرد که برای فرد کار وجود دارد، نه اینکه برای او کار ایجاد شود.

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: مدیران هم ملزم هستند برای افزایش راندمان تلاش و از اشرافیگیری دوری کنند.

فضای کسب وکار مناسب نیسن

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در نشست بررسی علل کارگریزی اظهار داشت: تا زمانی که فضای کسب وکار مناسب نمی باشد نمی توان واژه کارگریزی را برای کارگران تعریف کرد و به آنان نسبت داد.

محمدحسین روشنک فقدان شفافیت و حامی در فضای کسب وکار را عاملی مهم در ایجاد کارگریزی عنوان و بیان کرد: همین وضعیت منجر به بیکار ماندن تعداد زیادی از دانش آموختگان مراکز آموزش عالی و دانشگاهها شده است.

به زعم وی: تنها قانون حامی بخش خصوصی مصوب مجلس شورای اسلامی "قانون مستمر فضای مناسب کسب و کار" است که آن هم به طور کامل اجرا نمی گردد.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: از طرف دیگر میزان بی احترامی در فضای مجازی نسبت به سرمایه گذاران و سرمایه گذاری بسیار بالا و این خود عاملی برای کارگریزی است.

نایب رئیس کمیسیون مسوولیتهای اجتماعی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: معین نیست حامیان طبقه کارگر در جامعه چه کسانی هستند و در سال های گذشته تنها گروهی که از آن حمایت نشده نیروی کار و مزدبگیر کشور است.

مهران دانشور اضافه کرد: تورم به همه داراییها اضافه کرده اما حق و حقوق کارگر تغییر چندانی نداشته است، در حالی این قشر که نیازمند توجه بیشتری از طرف دولت بوده اند.

وی افزود: در همین جریان "سهام عدالت" کارگران تنها بخشی بودند که از آن هیچ سهمی نداشتند و در مقابل اتاقهای بازرگانی و کارآفرینان هم واکنشی مناسب در مقابل این مساله از خود نشان ندادند.

عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی تولید را جاده ای دوطرفه بین کارآفرینان، سرمایه گذاران و کارگران توصیف و بیان کرد: ما نتوانستیم نظام و سازوکاری را ایجاد نماییم که منافع به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرند و کارگران به این درجه از فهم و درک برسند که کارفرمایان در بلندمدت و میان مدت دنبال تحقق منافع آنان هستند.

وی اظهار داشت: نمی توان از کارگری که هیچ هویت جمعی ندارد، انفرادی کار می کند و هیچ حمایتی از وی نمی گردد انتظار داشت که دنبال کارگریزی نباشد.

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه نشست بررسی دلیلهای کارگریزی اظهار داشت: کارفرما از نیروی کارگر تخصصی در جای مناسب استفاده نمی کند یا اینکه برای کاهش هزینه هایش از یک نیروی انسانی کارگری یا کارشناس به طور همزمان در چند حوزه بهره می گیرد. در چنین شرایطی قطعا کارگریزی رخ می دهد.

احمد زمانیان اضافه کرد: برخوردار نبودن یک بنگاه اقتصادی از برنامه مدون نیز منجر به کارگریزی نیروی انسانی آن بنگاه می شود.

به گفته وی: جریانی از بی اعتمادی بین نیروی کار و کارفرما وجود دارد برای اینکه بنگاههای اقتصادی به آموزش توجه زیادی ندارند. این را نیز می توان به دلیلهای کارگریزی افزود.

شرایط اقتصادی نامطلوب و فرهنگ ضعیف کار

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در ادامه این جلسه اظهار داشت: هنجارگسیختگی در نظامهای اقتصادی و اجتماعی و تعدد افرادی که در کوتاه مدت به وضعیت اقتصادی مطلوب دست می یابند، اصالت کار را بی معنا کرده است.

محمدعلی چمنیان اضافه کرد: کاهش شدید قدرت خرید افراد و فقدان تناسب بین سطوح درآمدی و ارزش کار یا تلاش مورد مطالبه سازمانها، از دیگر عواملی است که بر اصالت کار تاثیر گذاشته است.

وی افزود: هم اینک در خیلی از واحدهای صنعتی نبود امنیت کاری برای کارفرمایان و کاهش برنامه های راهبردی بلندمدت به تلاشهای فقط در جهت بقای بنگاه اقتصادی ختم شده است که به دنبال آن منجر به انتقال حس عدم امنیت به کارگران، کاهش وفاداری و دلبستگی به کار می شود.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: نبود تناسب بین توانمندیها و شایستگی های افراد جویای کار و فاکتور های مورد انتظار سازمانها، پایین بودن سطح فرهنگ عملکردمحور و شایستگی محور در سازمانها و تضعیف رابطه تلاش، عملکرد و پاداش هم موجب دلسردی کارکنان توانمند شده است.

وی کمبود سواد کافی در کارآفرینان و کم توانی آنان برای بهره گیری از افراد با توانمندیهای دانشی بالا، کمبود احترام کافی نسبت به کارگر، رعایت نکردن امور اولیه امنیت کاری و انسانی در خیلی از کارگاهها را از دیگر دلیلهای کارگریزی برشمرد.

چمنیان اضافه کرد: تغییر در سبک زندگی ناشی از بروز فضای اجتماعی و فضای مجازی، گسترش دادن بی رویه فرهنگ کارآفرینی و نگاه معیوب و ناقص به آن و همین طور ایجاد لشگر شکست خوردگان بدهکار پرتوقع را می توان از دیگر دلیلهای کارگریزی عنوان نمود.

وی اظهار داشت: خیلی از افراد توانمند هم اینک فرصت کاری مناسب در اختیار ندارند یا توانمندیهای افراد متناسب با نیاز بازار و کار نیست. این دو مهم را می توان از دلیلهای اصلی کارگریزی دانست.

تقویت اصول توسعه، راهکار جلوگیری از کارگریزی

رییس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز در ادامه نشست بررسی دلیلهای کارگریزی اظهار داشت: توسعه بر محور چهار اصل "تعامل و گفتگو، احترام و درک متقابل، شناخت و تقویت و نیز برخورداری از فصل مشترک" استوار است و دو چاشنی "صداقت در رفتار و گفتار، تلاش هوشمندانه و دانش محور" نیاز دارد که بتوان به هدف متعالی دست یافت.

محسن شرکا اضافه کرد: ما فعالان بخش خصوصی همیشه منتقد دولت بوده ایم و هیچ وقت به ضعفهای درونی خود نیاندیشیدم و برای آن چاره جویی نکرده ایم که کارگریزی نیز از همان مقوله ها است.

وی افزود: باید بررسی کرد چه اتفاقی افتاده که سرعت پیشرفت ما اینقدر کند و گذشته آرزویی برای آینده ما شده است، چه قصورات و کوتاهیهایی متوجه کار ما است.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: در فرهنگ و اقتصاد به شدت ضعف داریم. برای توسعه نیاز به همدلی و انسجام و برای ساختن کشور نیاز به بخش خصوصی قوی داریم، اینکه طرحهای دولتی به بخش خصوصی واگذار نشده و اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا نمی گردد ناشی از ضعف فعالان بخش خصوصی است.

رییس کمیسیون مسوولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار داشت: کشوری که تعداد دانش آموختگان دانشگاهی آن از پنج میلیون نفر عبور کرده و تعداد افراد بیکار در میان این قشر افزایش یافته، کارگریزی را تقویت می کند.

رضا حمیدی اضافه کرد: اگر کارگر بداند که با دلالی و انجام کارهای غیرمولد می تواند امورات زندگی خودرا بگذراند، از انجام کار مفید و اثربخش دوری می کند.

وی افزود: کرفرما نیز در مقابل نمی تواند به سبب اینکه قیمت تمام شده محصولش را بازار بر نمی تابد، توقع کارگر خودرا نسبت به درآمد مورد نیازش برآورده کند که این نیز به خودی خود موجب کارگریزی می شود.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: موضوع کارگریزی باید متناسب با اوضاع اقتصادی کشور، از طرف پژوهشگران و دانشگاهیان بررسی شود و نتیجه این پژوهش و راهکارهای عملی آن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

زمینه ها

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از سال ۱۳۲۷ تا حالا با هدف کوشش برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی فعال است. این اتاق الان با عضویت ۶۰۰ عضو حقیقی و هزار و ۲۰۰ عضو حقوقی شامل شرکتهای تجاری و واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی عهده دار هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری کشور، ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی، همکاری با دستگاههای اجرائی و سایر مراجع ذیربط بمنظور اجرای قوانین و مقررات در رابطه با اتاق، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر طبق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین شش هزار و ۵۰۸ واحد صنعتی با اشتغالزایی ۲۰۴ هزار نفر و سرمایه گذاری ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در خراسان رضوی فعال می باشند. ۹۵ درصد سرمایه گذاری بخش تولید صنعتی در این استان متعلق به بخش خصوصی است. بیشترین حجم سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی به ترتیب متعلق به صنایع فلزی، صنایع غیرفلزی و معدنی، صنایع پتروشیمی و پلیمری است. صنایع غذایی در خراسان رضوی دارای رتبه چهارم سرمایه گذاری صنعتی است.

یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر در استان شش میلیون و ۸۷۰ هزار نفری خراسان رضوی مشغول کار هستند. ۸۷۹ کارگاه تولیدی هریک با افزون بر ۱۰ کارگر در خراسان رضوی دایر است. از این تعداد ۵۴۰ کارگاه بین ۱۰ تا ۴۹ کارگر، ۱۴۹ واحد بین ۵۰ تا ۱۰۰ کارگر و ۱۹۰ کارگاه نیز افزون بر ۱۰۰ کارگر شاغل دارند.

۴۰، ۹ درصد واحدهای تولیدی خراسان رضوی در بخش خدمات، ۳۹، ۹ درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش کشاورزی فعالیت دارند. هزار و ۱۷۸ تشکل کارگری و کارفرمایی نیز در این استان فعالیت می نمایند. بیشترین تعداد این تشکلها مربوط به کارگران و ۱۸۱ تشکل هم مربوط به انجمن صنفی کارفرمایان است. بر این اساس خراسان رضوی از نظر تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی رتبه دوم کشور را بعد از تهران دارد.

۱- نظام اداری دولتی هم در این استان شامل ۱۰۶ دستگاه اجرائی با ۱۵۲ هزار کارمند است. ۵۱ درصد کارکنان این دستگاهها مرد و بقیه زن هستند. شیوه استخدامی ۷۵ درصد از کارمندان نهادهای دولتی در خراسان رضوی "رسمی"، ۱۱ درصد "پیمانی" و چهار درصد "قراردادی" است.منبع:

1399/10/11
18:33:48
5.0 / 5
645
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید