آرشیو مطالب : كاریابی

كار و خدمت

در گزارش كاروخدمت اعلام شد

آمادگی كانادا، استرالیا و دانمارك برای جذب نیروی كار ایرانی

آمادگی كانادا، استرالیا و دانمارك برای جذب نیروی كار ایرانی
در گزارش كاروخدمت اعلام شد

بازار داغ كلاهبرداران اینترنتی برای اعزام نیروی كار به خارج

بازار داغ كلاهبرداران اینترنتی برای اعزام نیروی كار به خارج

بهترین موسسه آموزش زبان در تهران

بهترین موسسه آموزش زبان در تهران
از سوی وزارت كار؛

حق الزحمه كاریابی ها در سال ۹۷ اعلام شد، جزئیات هزینه مشاوره شغلی

حق الزحمه كاریابی ها در سال ۹۷ اعلام شد، جزئیات هزینه مشاوره شغلی

شروع فعالیت سامانه ثبت قرارداد كار

شروع فعالیت سامانه ثبت قرارداد كار

بیمه بیكاری برای كاریابی

بیمه بیكاری برای كاریابی

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است