در وبینار گروه اخلاق و آموزش پزشكی فرهنگستان علوم پزشكی مطرح شد

هزینه های كمرشكن سلامت در روستاها بیشتر از شهرها

هزینه های كمرشكن سلامت در روستاها بیشتر از شهرها کاروخدمت: سیر نزولی هزینه های سلامت از سال 92 تا کنون، هزینه های کمرشکن سلامت در روستاها، نابرابری در فاکتورهای عدالت در سلامت در استانهای مختلف، بدعهدی برخی تولیدکنندگان واکسن در دنیا نسبت به تعهدات شان در قبال سایر کشورها و... همچون مباحثی بود که در وبینار مشترک گروه اخلاق و آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی عنوان شد.


به گزارش کاروخدمت به نقل از ایسنا، در وبینار مشترک گروه اخلاق و آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی که روز گذشته برگزار شد، دکتر باقر لاریجانی - نایب رئیس کمیته ملی اخلاق پزشکی، عدالت را یکی از اصول چهارگانه اخلاق پزشکی خواند و اضافه کرد: تاکید عدالت در سلامت بر ضرورت بهره مندی هر فرد از فرصت مناسب برای دستیابی به سلامت کامل بالقوه اش است.
لاریجانی با بیان اینکه ایران در خلال چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، موفقیت های قابل ملاحظه ای را در زمینه ارتقای سلامت، افزایش امید به زندگی، بهبود کیفیت زندگی، ارتقای زیرساخت ها و خدمات همچون در حوزه سلامت بخصوص در مناطق محروم و کم برخوردار بدست آورده است، اضافه کرد: البته هنوز با چشم انداز ایده آل مورد انتظار فاصله بسیاری داریم.
رئیس گروه آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی با تکیه بر تأثیر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، انتخاب شیوه های مختلف تأمین منابع و بازپرداخت هزینه ها، پوشش بیمه ای جامعه را یک چالش مهم در خیلی از کشورها خواند.
ایشان در ادامه به تصریح بعضی از شاخصهای وضعیت نابرابری های سلامت در ایران پرداخت و خاطرنشان کرد: هزینه های سلامت در کشور طی روندی کاهشی از 2.51 % در سال 1392 (یک سال قبل از شروع طرح تحول سلامت) به 2.4 % در سال 1397 رسیده است و مقایسه 10 ساله این تغییرات برحسب منطقه جغرافیایی خانوارها، نشان داده است که خانوارهای روستائی بیشتر از خانوارهای شهری با هزینه های کمرشکن سلامت مواجهه داشته اند.
نایب رئیس کمیته ملی اخلاق پزشکی تصریح کرد: دسترسی به تخت بیمارستان، از مصادیق دسترسی به خدمات سلامت می باشد و در این خصوص تفاوتها در سرانه تخت بیمارستانی نشان از تفاوت در دسترسی به خدمات سلامت در سطح کشور دارد، به شکلی که مقایسه توزیع تخت های بیمارستانی در استانهای مختلف در سال 1396 نشان داده است سرانه تخت فعال به جمعیت در استان یزد بیشترین و در استان‎های سیستان و بلوچستان و البرز پایین ترین میزان را داشته است.
نابرابری در میان استانهای مختلف کشور در شاخصهای عدالت در سلامت
لاریجانی افزود: به صورت کلی روند شاخص کلیدی امید به زندگی در بدو تولد در کشور در 13 سال قبل در هر دو جنس صعودی است اما دو دوره تنزل (بخصوص در خانم ها) در سالهای 1388 و 1395 در شاخص امید به زندگی قابل رویت است که کاهش این شاخص در سال 1388 تاحدی بوده که بر روی برآیند کلی امید به زندگی کشور هم اثر کاهنده ای به جای گذاشته است.
وی ضمن اعلام خطر در مورد میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح در استانهای کشور اظهار داشت: متاسفانه کشور ما در منطقه و در جهان جایگاه مناسبی در این خصوص ندارد.
لاریجانی همینطور تفاوت شش برابری بین برخی استانهای کشور در مورد میزان مرگ به دلیل بیماری های واگیر، مادران، نوزادان و تغذیه ای و تفاوت دو برابری در میزان مرگ به دلیل بیماری های غیرواگیر در استانهای کشور را قابل تامل خواند.
رئیس شبکه تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ضمن اشاره به روند زمانی میزان بروز و مرگ به دلیل تمامی سرطان ها در استانهای کشور اظهار داشت: باآنکه کشور از لحاظ شاخص مرگ به دلیل سرطان ها به همگرایی رسیده است اما از لحاظ شاخص میزان بروز سرطان ها، استان ها به همگرایی نرسیده اند و تفاوت 3 برابری بین کمترین و بیشترین استان کشور وجود دارد.
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، قابل اعتماد و به روز از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سلامت و بیماری کلیه آحاد جامعه، یک راهکار و گزینه بهبود عدالت در سلامت کشور
در بخش دیگری از این جلسه، دکتر علیرضا اولیایی منش، رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، هم با این مقدمه که هرگاه تفاوت در نتایج سلامت ناشی از عدم توازن قابل جبران در توزیع امکانات و در دسترسی گروه های مختلف اجتماعی و یا جوامع مختلف به امکانات باشد، بی عدالتی در سلامت رخ داده است. عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر سلامت همچون نابرابری در سطح درامد، سطح سواد و محیط زندگی را مهم ترین علل نابرابری ها در نظام سلامت کشور خواند و به تبیین لایه های مختلف آن پرداخت.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مهم هستند، اظهار داشت: این عوامل ریشه اصلی نابرابری ها هستند، با هم هم افزایی دارند، در کنار اینکه قابل مدیریت بوده و شاید تنها راه ارتقا سلامت باشند.
رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، بررسی تجربه سایر کشور ها در این حوزه، تحلیل وضعیت شاخصهای سلامت در کشور و بهره گیری از نظرات خبرگان حوزه سلامت را در تعیین مهم ترین عوامل اجتماعی صدمه رسان به سلامت در کشور کمک کننده خواند.
اولیایی منش ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع، قابل اعتماد و به روز از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سلامت و بیماری کلیه آحاد جامعه را به عنوان یک راهکار بهبود عدالت در سلامت کشور بیان کرد و اضافه کرد: قبل از ایجاد این بانک اطلاعاتی دولت می بایست در جهت ایجاد یک نظام جامع حمایت و حفاظت اجتماعی قدم بردارد و با تقویت ساختار بیمه ای حمایت هایش را گسترده تر کند.
استفاده از واکسن به عنوان یک ابزار توسعه نفوذ سیاسی کشور ها در جهان
در بخش پایانی این وبینار نیز، دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی، به تشریح مباحث در رابطه با ملاحظات اخلاقی و عدالت در واکسیناسیون کووید-19 پرداخت.
وی چالش های اخلاقی موجود در راه تحقیقات واکسن کرونا در کشور را زیرساخت رگولاتوری ناکافی، کمبود نهادهای واسط انجام تحقیقات بزرگ مانند CRO ها، مبحث استقلال محققین، نحوه همکاری نهادهای علمی و دانشگاهی با شرکتهای تولید کننده یا جایگاه شرکتهای دانش بنیان نوپا، چالش های انجام مراحل پیش بالینی، اطمینان از رضایت آگاهانه، ادامه کارآزمایی های بالینی روی شرکت کنندگانی که طبق سند کشوری واکسیناسیون نوبتشان فرا رسیده است، عدم پایبندی برخی مجریان به مصوبات کمیته ملی اخلاق پیرامون ممنوعیت مصاحبه مجریان علمی پروژه ها خواند.
او همینطور به موانعی که در بحث خرید و واردات واکسن کرونا در کشور مطرح بود هم اشاره نمود و اظهار داشت: ریسک پیش خرید واکسن، انتخاب واکسن از سبد کواکس، تایید سازمان جهانی بهداشت، دریافت دوز دوم از کشور سازنده واکسن، ثبت واکسن و دریافت دوزهای هدیه، فاصله زمانی دریافت دوز دوم و واردات واکسن توسط شرکتهای خصوصی همگی در بردارنده چالش هایی بودند که به لحاظ اخلاقی قابل بحث و بررسی خواهند بود.
دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی استفاده از واکسن به عنوان یک ابزار توسعه نفوذ سیاسی کشورها در جهان را موضوعی مهم و چالش برانگیز خواند و اظهار داشت: در خیلی از موارد تولید کنندگان واکسن به تعهدات خود نسبت به سایر کشور ها عمل نکرده اند.
ایشان در ادامه تدوین راهنمای اولویت بندی توزیع واکسن در کشور را یک اتفاق تاریخی و بسیار کمک کننده خواند و اضافه کرد: متاسفانه در موارد معدودی تخطی از سند پیش آمد اما در مجموع تابعیت از سند در کشور بسیار بالا بود و همه مسئولین کشور بارها به تبعیت از آن تاکید نمودند.
منبع:

1400/03/20
22:39:40
5.0 / 5
231
تگهای خبر: ابزار , ارگان , اقتصاد , بیمه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید