آرشیو مطالب : وزارت صنعت، معدن و تجارت

كار و خدمت

حاجی دلیگانی در گفتگو با مهر:

شریعتمداری از بین ۴ وزیر پیشنهادی كمترین رأی را می آورد

شریعتمداری از بین ۴ وزیر پیشنهادی كمترین رأی را می آورد

فروش و پخش ماشین شارژی و موتورشارژی و سه چرخه

فروش و پخش ماشین شارژی و موتورشارژی و سه چرخه

بهره برداری شركت های تعاونی بانوان

بهره برداری شركت های تعاونی بانوان

ایجاد فرصت های شغلی جدید وزارت صنعت در سال ۹۶

ایجاد فرصت های شغلی جدید وزارت صنعت در سال ۹۶

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است