آرشیو مطالب : بیمه

كار و خدمت


لرزه در آذربایجان و دستور مقامات

لرزه در آذربایجان و دستور مقامات
جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲-۲۰

برای یارانه نقدی و مستمری بگیران چقدر منابع پیش بینی شد؟

برای یارانه نقدی و مستمری بگیران چقدر منابع پیش بینی شد؟
یك مقام مسئول:

300 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود

300 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود

لزوم راه اندازی بیمه بدون مقصر در نظام سلامت

لزوم راه اندازی بیمه بدون مقصر در نظام سلامت
یك مقام مسئول:

ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی

ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی
وزیر كار:

اقتصاد دولتی مانع توسعه حوزه اشتغال و اقتصاد است

اقتصاد دولتی مانع توسعه حوزه اشتغال و اقتصاد است
۲۹ سال شنوایی بخشی در ایران؛

تولد سالانه ۲۰۰۰ کودک ناشنوا در کشور

تولد سالانه ۲۰۰۰ کودک ناشنوا در کشور
گزینه پیشنهادی وزارت تعاون:

بیمه پایه تامین اجتماعی را برای آحاد مردم فراهم خواهیم کرد

بیمه پایه تامین اجتماعی را برای آحاد مردم فراهم خواهیم کرد
بیمه همگانی سلامت در گذر ۲۸ سالگی؛

خلاء پوشش بیمه برای فاقدین کد ملی

خلاء پوشش بیمه برای فاقدین کد ملی
در گزارش كاروخدمت مطرح شد؛

دریافت سلیقه ای حق بیمه

دریافت سلیقه ای حق بیمه
در گزارش كاروخدمت مطرح شد؛

گرفتن سلیقه ای حق بیمه

گرفتن سلیقه ای حق بیمه
رئیس جمعیت هلال احمر كشور:

تعداد داوطلبان عضو را به ۱۰ میلیون نفر افزایش می دهیم

تعداد داوطلبان عضو را به ۱۰ میلیون نفر افزایش می دهیم

تشکیل تیم 5000 نفره واکنش سریع در هلال احمر

تشکیل تیم 5000 نفره واکنش سریع در هلال احمر
در گفت وگو با كاروخدمت تشریح شد

معضل اشتباه در نسخه نویسی الکترونیک

معضل اشتباه در نسخه نویسی الکترونیک

تلاش دولت برای حذف برگزاری سلیقه ای آزمون از شرایط مجوز کسب وکار

تلاش دولت برای حذف برگزاری سلیقه ای آزمون از شرایط مجوز کسب وکار

تمهیدات بیمه ای تامین اجتماعی در پی اصلاح نظام ارزی

تمهیدات بیمه ای تامین اجتماعی در پی اصلاح نظام ارزی

حقوق معوقه، عیدی و سنوات بیشترین تعداد دادخواست کارگران در ۱۴۰۰

حقوق معوقه، عیدی و سنوات بیشترین تعداد دادخواست کارگران در ۱۴۰۰

حقوق معوقه، عیدی و سنوات بیشترین تعداد دادخواست کارگران در 1400

حقوق معوقه، عیدی و سنوات بیشترین تعداد دادخواست کارگران در 1400
در گفت وگو با كاروخدمت اعلام شد

بسته ویژه حمایتی بیمه سلامت برای ۲۹ بیماری

بسته ویژه حمایتی بیمه سلامت برای ۲۹ بیماری
گزارش كاروخدمت؛

افزایش تعداد بیمه شده ها

افزایش تعداد بیمه شده ها
یك مقام مسئول:

ارتقای خدمات بانکی و بیمه ای در امتداد کمک به رشد و توسعه تعاونی

ارتقای خدمات بانکی و بیمه ای در امتداد کمک به رشد و توسعه تعاونی
وزیر كار:

برنامه مبارزه با فساد باید از رده مدیریتی آغاز شود

برنامه مبارزه با فساد باید از رده مدیریتی آغاز شود
وزیر كار:

۴۰۰ هزار کارگر تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

۴۰۰ هزار کارگر تحت پوشش بیمه قرار می گیرند
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی:

قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس درحال اصلاح است

قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس درحال اصلاح است

مزایای برنده شدن در لاتاری ۲۰۲۳

مزایای برنده شدن در لاتاری ۲۰۲۳

بیشتر از 30 درصد جمعیت کشور تا سال 2050 سالمند می شوند

بیشتر از 30 درصد جمعیت کشور تا سال 2050 سالمند می شوند
وزیر كار:

افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد

افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد
در گزارش كاروخدمت مطرح شد؛

۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه ندارند

۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه ندارند

اعلام دستمزد مبنای کسر حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در سال 1401

اعلام دستمزد مبنای کسر حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در سال 1401
مدیركل امور بین الملل وزارت كار:

مرکز تجاری ایران در ارمنستان افتتاح می شود

مرکز تجاری ایران در ارمنستان افتتاح می شود

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید